Ljetopis socijalnog rada, Vol.9 No.2

Datum izdavanja: Studeni 2002.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
OBITELJSKI ODNOSI I KONZUMACIJA DROGA NA POPULACIJI ADOLESCENATA GRADA ZAGREBA (str.207-232) Hrvatski (doc 271 KB)
Damir Ljubotina, Jadranko Galić
Izvorni znanstveni članak

 
OBITELJSKE PRILIKE I AGRESIVNI POREMEĆAJI U PONAŠANJU MALOLJETNIH NASILNIH DELINKVENATA U ZAGREBU (str.233-248) Hrvatski (doc 132 KB)
FAMILY CIRCUMSTANCES AND AGGRESSIVE BEHAVIOUR DISORDERS OF JUVENILE VIOLENT OFFENDERS IN ZAGREB (str.233-248)  
Irena Cajner Mraović, Andreja Došen
Izvorni znanstveni članak

 
OSJEĆAJ USAMLJENOSTI I SOCIJALNO PONAŠANJE DJECE ŠKOLSKE DOBI U KONTEKSTU SOCIJALNE INTERAKCIJE (str.249-258) Hrvatski (doc 85 KB)
THE FEELING OF LONELINESS AND SOCIAL BEHAVIOUR OF SCHOOL CHILDREN IN THE CONTEXT OF SOCIAL INTERACTION (str.249-258)  
Mira Klarin
Izvorni znanstveni članak

 
PREVENCIJA ZLOSTAVLJANJA DJECE U SVIJETLU EKOLOŠKOG PRISTUPA I RADA U ZAJEDNICI (str.259-270) Hrvatski (doc 90 KB)
PREVENTION OF THE CHILDREN ABUSE IN THE ECOLOGICAL APPROACH AND COMMUNITY WORK PERSPECTIVE (str.259-270)  
Nino Žganec
Izvorni znanstveni članak

 
EMOCIONALNO NASILJE U OBITELJI ADOLESCENTA (str.271-282) Hrvatski (doc 81 KB)
EMOTIONAL VIOLENCE IN AN ADOLESCENT’S FAMILY (str.271-282)  
Kristina Urbanc
Pregledni rad

 
POČETNI INTERVJU S DJETETOM U SLUČAJEVIMA SUMNJE NA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE (str.283-294) Hrvatski (doc 101 KB)
AN INITIAL INTERVIEW WITH A CHILD SUSPECTED OF BEING SEXUALY ABUSED (str.283-294)  
Branka Sladović Franz
Izvorni znanstveni članak

 
SURADNJA VLADINIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADU SA ZLOSTAVLJANOM DJECOM (str.295-302) Hrvatski (doc 68 KB)
CO-OPERATION BETWEEN GOVERNMENTAL AND NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS IN THE WORK WITH ABUSED CHILDREN (str.295-302)  
Eva Anđela Delale, Olja Družić Ljubotina
Stručni rad

 
TREBAJU LI ZLOSTAVLJANA DJECA KONTAKT S RODITELJEM ZLOSTAVLJAČEM? (str.303-312) Hrvatski (doc 63 KB)
Nataša Jelača
Stručni rad

 
Prijevod- KAKO REAGIRATI KAD NAM DIJETE OTKRIJE NASILJE OCA NAD MAJKOM? (str.313-320) Hrvatski (doc 56 KB)
Prevela: Nina Pećnik
Ostalo

 
Rad studenta- POTREBE MLADIH U ODGOJNIM DOMOVIMA (str.321-348) Hrvatski (doc 227 KB)
NEEDS OF YOUNG PEOPLE IN JUVENILE INSTITUTIONS (str.321-348)  
Sunčana Kusturin
Ostalo

 
Iskustva- PRIKAZ DVA SLUČAJA NADZORA NAD VRŠENJEM RODITELJSKE SKRBI (str.349-352) Hrvatski (doc 36 KB)
Sonja Petrović
Ostalo

 
Iskustva- SAVJETODAVNI RAD S NEDOBROVOLJNIM KLIJENTIMA U ŠKOLI ZA USPJEŠNIJE RODITELJSTVO (str.353-356) Hrvatski (doc 35 KB)
Ilonka Filipović
Ostalo

 
Prikaz knjige- TERAPEUTOV KREATIVNI PROSTOR – O SUPERVIZIJI Lilja Cajvert (str.357-360) Hrvatski (doc 31 KB)
Josip Janković
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige- ŠKOLA ZA RODITELJE Olga Petak i Davorka Osmak Franjić (str.361-364) Hrvatski (doc 33 KB)
Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz časopisa- CHILD ABUSE AND NEGLECT (str.365-380) Hrvatski (doc 118 KB)
Marijana Majdak
Recenzija, Prikaz