O časopisu

Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada problematizira suvremene spoznaje o teoriji i metodologiji te o obrazovanju u području socijalnog rada. Također objavljuje tekstove iz svih područja primjene socijalnog rada te srodnih područja značajnih za razumijevanje i djelotvornije provođenje socijalnih intervencija. Uz izvorne radove, u časopisu se objavljuju i prijevodi odabranih tekstova koji su od posebnog značaja za razumijevanje suvremenog socijalnog rada, informacije, prikazi stručnih skupova te knjiga i časopisa iz polja socijalnih djelatnosti i ostalih društveno-humanističkih znanosti od značaja za socijalni rad.

Od veljače 2018. do prosinca 2019. godine časopis je po posjećenosti bio na 16. mjestu od 206. časopisa ukupno s područja društvenih znanosti (http://hrcak.srce.hr).

U bazi WoSCC faktor odjeka (impact factor) za 2019. Iznosio je 0.093

Pokazatelji za bazu SCOPUS:

   • SJR je za 2018. godinu iznosio 0,112
   • SNIP je za 2018. godinu iznosio 0,481
   • Cite score je za 2018. godinu iznosio 0,27

Ostali metrički pokazatelji za 2018. godinu:

   • H indeks: 7
   • Pokazatelji za Google Scholar, h-5 indeks: 8

Časopis se financira sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstva Socijalne politike i madih.

Ljetopis socijalnog rada vidljiv je u sljedećim međunarodnim bibliografskim bazama:

   1. Social Sciences Citation Index
   2. Sociological Abstract
   3. Social Services Abstract Database
   4. Studies on Women and Gender Abstracts
   5. Directory of Open Acess Journals
   6. SCOPUS
   7. EBSCO
   8. ERIH plus

VODIČ ZA AUTORE

Predajete rad za objavu u Ljetopisu socijalnog rada? Molimo prethodno proučite rubriku O časopisu- Prijave priloga- Smjernice za autore.

UPUTE ZA KORIŠTENJE RADOVA

Sav sadržaj je dostupan besplatno za nekomercijalne svrhe, korisnici mogu kopirati i distribuirati materijal ukoliko je orginalni izvor pravilno naveden.

Časopis je u otvorenom pristupu.