Ljetopis socijalnog rada, Vol.5 No.1

 

 
Datum izdavanja: Prosinac 1998.
 
Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.
 
SadržajPuni tekst
Uvodna riječ (str.1-6) hrvatski pdf 131 KB
Marina Ajduković 
Uvodnik
 
MEĐUGENERACIJSKI PRIJENOS ZLOSTAVLJANJA DJECE U OBITELJI (str.7-25) hrvatski pdf 798 KB
INTER GENERATIONAL TRANSMISSION OF CHILD ABUSE IN FAMILY (str.7-25)  
Nina Pečnik 
Pregledni rad
 
ZNANJE, ISKUSTVO I POTREBE STRUČNJAKA U RADU SA SPOLNO ZLOSTAVLJANOM DJECOM (str.27-38) hrvatski pdf 462 KB
PROFESSIONALS ’ KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND NEEDS IN WORKING WITH SEXUALLY ABUSED CHILDREN (str.27-38)  
Branka Sladović 
Izvorni znanstveni članak
 
SURADNJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I DOMA ZA DJECU U ZAŠTITI ZANEMARIVANE I ZLOSTAVLJANE DJECE (str.41-56) hrvatski pdf 735 KB
COOPERATION OF CENTER FOR SOCIAL CARE AND CHILDREN HOME’S IN PROTECTION OF ABUSED AND NEGLECTED CHILDREN (str.41-56)  
Marina Ajduković 
Pregledni rad
 
NEKA TRANSGENERACUSKA OBILJEŽJA OBITELJI MALOLJETNIH DELINKVENATA(str.57-72) hrvatski pdf 900 KB
SOME INTERGENERATIONAL CHARACTERISTICS OF JUVENILE DELINQUENTS FAMILIES (str.57-72)  
Kristina Urbanc, Marija Čiček 
Stručni rad
 
PODRŠKA I POMOĆ DJECI U PROCESU POVRATKA: INTEGRATIVNI PRISTUP (str.73-91) hrvatski pdf 2 MB
SUPPORT AND ASSISTANCE TO CHILDREN IN THE PROCESS OF RETURN: AN INTEGRATIVE APPROACH (str.73-91)  
Eva Anđela Delale, Olja Družić 
Stručni rad
 
KUĆNA ZADRUGA I SUVREMENO DRUŠTVO (str.93-104) hrvatski pdf 487 KB
FAMILY COMMUNAL AND CONTEMPORARY SOCIETY (str.93-104)  
Zdravka Leutar 
Pregledni rad
 
PRILAGODBA, STRES I PRESELJENJE U STAROSTI (str.105-115) hrvatski pdf 493 KB
ADAPTATION, STRESS AND RELOCATION IN OLD AGE (str.105-115)  
Ana Štambuk 
Pregledni rad
 
   
Ilonka Filipović : KAKO BITI BOLJI RODITELJ 2 (str.117-118) hrvatski pdf 60 KB
Slavica Blažeka 
Recenzija, Prikaz
 
SOCIALNO DELO GODIŠTE 37, 1998. (str.119-126) hrvatski pdf 334 KB
Mladen Knežević 
Recenzija, Prikaz
 
EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK GODIŠTE 1, 1998. (str.127-130) hrvatski pdf 130 KB
Marijana Majdak 
Recenzija, Prikaz
 
SOZIALE ARBEIT GODIŠTE 10, 1998. (str.131-134) hrvatski pdf 131 KB
Zdravka Leutar 
Recenzija, Prikaz
 
POPIS STRANIH ČASOPISA KOJE REDOVITO PRIMA KNJIŽNICA STUDJISKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA (str.135-141) hrvatski pdf 185 KB
Marijana Majdak 
Recenzija, Prikaz
 
Upute suradnicima (str.142) hrvatski pdf 172 KB
Vijest