Ljetopis socijalnog rada, Vol.4 No.1

 

Datum izdavanja: Svibanj 1997.
 
Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.

SadržajPuni tekst
Uvodna riječ (str.1-6) hrvatski pdf 130 KB
(str.1-6)  
Marina Ajduković 
Uvodnik
 
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD U HRVATSKOJ (str.7-12) hrvatski pdf 222 KB
SOCIAL POLICYAND SOCIAL WORKIN CROATIA (str.7-12)  
Vlado Puljiz 
Pregledni rad
 
SOCIJALNI RAD U KONTEKSTU NOVOG ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI (str.13-18) hrvatski pdf 229 KB
SOCIAL WORK IN THE CONTEXT OF THE NEW SOCIAL WELFARE CODE (str.13-18)  
Ana Balaban 
Recenzija, Prikaz
 
OBRAZOVANJE SOCIJALNIH RADNIKA U HRVATSKOJ: AKTUALNI PROBLEMI I MOGUĆI PRAVCI RAZVOJA (str.19-27) hrvatski pdf 265 KB
EDUCATION OF S0CIAL WORKERS: CURRENT PROBLEMS AND POSSIBLE DEVELOPMENT (str.19-27)  
Marina Ajduković 
Recenzija, Prikaz
 
NEKA RAZMIŠLJANJA O SUVREMENOJ TEORIJI SOCIJALNOG RADA (str.29-39) hrvatski pdf 461 KB
CONTEMPLATION ON CONTEMPORARY SOCIAL WORK THEORY (str.29-39)  
Mladen Knežević 
Recenzija, Prikaz
 
   
AKTUALNI PROBLEMI I PERSPEKTIVE SOCIJALNOG RADA U HRVATSKOJ (str.41-67) hrvatski pdf 1 MB
Ostalo  
ZAKLJUČCI SA ZNANSTVENOG SKUPA "AKTUALNI PROBLEMI I PERSPEKTIVE SOCIJALNOG RADA U HRVATSKOJ" (str.69-71) hrvatski pdf 57 KB
Ostalo  
PRIJEDLOG ZA UVOĐENJE "SOCIJALNE POLITIKE I SOCIJALNOG RADA" U SUSTAV DRUŠTVENIH ZNANOSTI (str.71-76) hrvatski pdf 235 KB
Vlado Puljiz 
Ostalo
 
MARGINALIZACIJA SAMOHRANIH RODITELJA - - STRATEGIJE PROTIV ISKLJUČENJA(str.77-92) hrvatski pdf 611 KB
SINGLE PARENTS' MARGINALIZATION - SOME ANTI INCLUSION STRATEGIES (str.77-92)  
Aleksandar Halmi 
Izvorni znanstveni članak
 
ANALIZA STRUKTURE ULOGA U OBITELJIMA STUDENATA SOCIJALNOG RADA (str.93-108) hrvatski pdf 542 KB
ANALYSES OF ROLE STRUCTURES IN SOCIAL WORK STUDENT'S FAMILIES (str.93-108)  
Josip Janković, Slavica Blažeka, Mario Rambousek 
Prethodno priopćenje
 
NEKE SOCIJALNO-PSIHOLOŠKE KARAKTERISTIKE STUDENATA PRVE GODINE STUDIJA SOCIJALNOG RADA (str.109-118) hrvatskipdf 357 KB
SOME PSYCHO-SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE FIRST YEAR SOCIAL WORK STUDENTS (str.109-118)  
Natalija Rogulja 
Stručni rad
 
POTREBE I INTERESI ZA POSREDOVANJEM U SOCIJALNOM RADU (str.119-127) hrvatski pdf 300 KB
NEEDS AND INTERESTS FOR MEDIATION SOCIAL WORK (str.119-127)  
Nada Trgovčević, Branka Sladović 
Stručni rad
 
ULOGA TERENSKE PRAKSE U DODIPLOMSKOM OBRAZOVANJU SOCIJALNIH RADNIKA - - MODEL VELIKE BRITANIJE (str.129-144) hrvatski pdf 549 KB
THE ROLE OF PRACTICE TEACHING IN UNDERGRADUATE SOCIAL WORK STUDY - GREAT BRITAIN MODEL (str.129-144)  
Kristina Urbanc 
Pregledni rad
 
PRISTUP U RADU U LOKALNOJ ZAJEDNICI U "SUNCOKRETOVOM" CENTRU MLADIH U ZAGREBU (str.145-155) hrvatski pdf 357 KB
APPROACHABLE WORKING WITH YOUNG PEOPLE IN THE LOCAL COMMUNITY IN “SUNCOKRET" YOUTH CENTER, ZAGREB (str.145-155)  
Gordana Forčić, Milena Medić, Nataša Jelača 
Stručni rad
 
RADIONICE KAO TERAPIJSKE INTERVENCIJE U RADU SA TRAUMATIZIRANOM DJECOM (str.157-165) hrvatski pdf 280 KB
WORKSHOPS AS THERAPEUTIC INTERVENTIONS IN THE WORK WITH TRAUMATIZED CHILDREN (str.157-165)  
Zihnet Selimbašić, Esmina Avdibegović 
Stručni rad
 
Josip Janković: SAVJETOVANJE - NEDIREKTIVNI PRISTUP (str.167-167) hrvatski pdf 45 KB
Slavica Blažeka 
Recenzija, Prikaz
 
AKTUALNI PROBLEMI I PERSPEKTIVE SOCIJALNOG RADA U HRVATSKOJ (str.169-169) hrvatski pdf 46 KB
Andrea Tonč 
Recenzija, Prikaz
 
"SOCIJALNI RAD NA PRAGU XXI. STOLJEĆA" Znanstveni skup povodom 40 godina školovanja socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini (str.171) hrvatski pdf 62 KB
Marina Ajduković 
Recenzija, Prikaz