Ljetopis socijalnog rada, Vol.3 No.1

 

Datum izdavanja: Prosinac 1996.
 
Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.

SadržajPuni tekst
UVODNA RIJEČ (str.1-6) hrvatsk ipdf 123 KB
(str.1-6)  
Marina Ajduković 
Uvodnik
 
NEKA SOCIOLOŠKA OBILJEŽJA POPULACIJE S ISKUSTVOM RATNE TRAUME (str.7-19) hrvatski pdf 460 KB
SOME SOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A POPULATION WITH THE WAR TRAUMA EXPERIENCE (str.7-19)  
Mladen Knežević 
Izvorni znanstveni članak
 
MAJKE KAO PROCJENJIVAČI PONAŠANJA SVOJE DJECE (str.21-28) hrvatski pdf 240 KB
MOTHERS AS ASSESSORS OF THEIR CHILDREN’S BEHAVIOR (str.21-28)  
Josip Janković, Damir Ljubotina 
Izvorni znanstveni članak
 
POSTTRAUMATSKE STRESNE REAKCIJA KOD PROGNANIKA STARIJE ŽIVOTNE DOBI: REZULTATI LONGITUDINALNOG PRAĆENJA (str.29-36) hrvatski pdf 255 KB
POSTTRAUMATIC STRESS REACTIONS OF DISPLACED ELDERLY PEOPLE: LONGITUDINAL RESEARCH RESULTS (str.29-36)  
Marina Ajduković 
Izvorni znanstveni članak
 
NEKE DETERMINANTE ETNIČKE DISTANCE (str.37-50) hrvatski pdf 545 KB
SOME DETERMINANTS OF ETHNIC DISTANCE (str.37-50)  
Ivan Magdalenić 
Prethodno priopćenje
 
SINDROM IZGARANJA NA POSLU KOD POMAGAČA I ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA STUPANJ IZGARANJA (str.51-64) hrvatski pdf 432 KB
HELPERS' BURN-OUT SYNDROME AND FACTORS WHICH INFLUENCE THE DEGREE OF BURN-OUT (str.51-64)  
Damir Ljubotina, Olja Družić 
Izvorni znanstveni članak
 
“EKOLOŠKI POGLED” NA DJEČJU IMALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU U ŽUPANIJI ISTARSKOJ (str.65-97) hrvatski pdf 1 MB
“ECOLOGICAL VIEW” ON CHILDREN’S AND YOLJTH DELINQUENCYIN COUNTY OF ISTRIA (str.65-97)  
Ivan Magdalenić 
Izvorni znanstveni članak
 
POPULACIJSKA POLITIKA (str.99-109) hrvatski pdf 435 KB 
POPULATION POLICY (str.99-109)  
Dušan Milinković 
Pregledni rad
 
POJAM ENTROPIJE I NJEGOVO ZNAČENJE U TEORIJI I PRAKSI SOCIJALNOG RADA(str.111-123) hrvatski pdf 533 KB
THE CONCEPT OF ENTROPY AND IT’S MEANING IN THEORY AND PRACTICE OF SOCIAL WORK (str.111-123)  
Mladen Knežević 
Pregledni rad
 
IMA LI MJESTA ZA SOCIJALNE RADNIKE U NOVOJ HRVATSKOJ ŠKOLI? (str.125-132) hrvatski pdf 313 KB
IS THERE A SPACE FOR SOCIAL WORKERS IN THE NEW CROATIAN SCHOOL (str.125-132)  
Nino Žganec 
Pregledni rad
 
FIZIČKO KAŽNJAVANJE NA RAZMEĐU ZLOSTAVLJANJA DJECE I DRUŠTVENOG PRIHVAĆENOG RODITELJSKOG PONAŠANJA (str.133-141) hrvatski pdf 330 KB
PHYSICAL PUNISHMENT OF CHILDREN BETWEEN SOCIALLY ACCEPTED BEHAVIOUR AND CHILD ABUSE (str.133-141)  
Nina Pečnik 
Pregledni rad
 
STUDIJ SOCIJALNOG RADA U HRVATSKOJ: DOSADAŠNJI RAZVITAK I AKTUALNI PROBLEMI (str.143-152) hrvatski pdf 360 KB
STUDIES OF SOCIAL WORK IN CROATIA: FORMER AND ACTUAL PROBLEMS (str.143-152)  
Vlado Puljiz 
Pregledni rad
 
SPECIJALIZIRANO HRANITELJSTVO KAO ALTERNATIVNI OBLIK INSTITUCIONALNOM SMJEŠTAJU DJECE I OMLADINE (str.153-162) hrvatski pdf 317 KB
SPECIALIZED FOSTER CARE AS AN ALTERNATIVE TO INSTITUTIONAL PLACEMENT OF CHILDREN AND YOUTH (str.153-162)  
Kristina Urbanc 
Stručni rad
 
PREVENCIJA DRUŠTVENO NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MALOLJETNIKA(str.163-171) hrvatski pdf 331 KB
PREVENTION OF SOCIALLY UNACCEPTABLE BEHAVIOR OF CHILDREN AND MINORS(str.163-171)  
Zdravka Leutar 
Stručni rad
 
EMOCIONALNE REAKCIJE STRUČNJAKA NA ZLOSTAVLJANJE DJECE (str.173-175) hrvatski pdf 95 KB
PROFESSIONALS' EMOTIONAL REACTIONS ON CHILD ABUSE (str.173-175)  
Nina Pečnik 
Pregledni rad
 
OZDRAVLJENJE TRAUMA I IZGRADNJA MIRA (str.177-182) hrvatski pdf 216 KB
Barret S. Hart 
Ostalo
 
VI. EUROPSKI SIMPOZIJ GRUPNOG RADA Bournemouth - Velika Britanija, 17 -19. srpnja 1996. (str.183-184) hrvatski pdf 85 KB
Branka Sladović 
Recenzija, Prikaz
 
TEEN-STAR: UČENJE O SPOLNOSTI U KONTEKSTU ODGOVORNOSTI STARIJIH Seminar, Zagreb, 24 - 28. listopada, 1996. (str.185-186) hrvatsk ipdf 83 KB
Ivo Vidojević 
Recenzija, Prikaz
 
“MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO” Ljetna škola socijalnog rada - Berlin 16-29. lipnja, 1996. (str.187-190) hrvatski pdf 177 KB
Vanda Butković 
Recenzija, Prikaz
 
SURADNJA STUDIJSKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA U ZAGREBU IKATHOLISCHE FACHHOCHSCHULE FUER SOZIALWESEN, RELIGIONSPAEDAGOGIK UND PFLEGE FREIBURG (str.191-193) hrvatski pdf 96 KB
Nino Žganec 
Recenzija, Prikaz
 
AKTIVNOSTI, PROGRAMI I PLANOVI STUDENATA STUDIJSKOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD (str.195-196) hrvatski pdf 63 KB
Verica Dominić, Ervin Ajazaj 
Recenzija, Prikaz
 
Josip Janković: PRISTUPANJE OBITELJI (str.197-198) hrvatski pdf 77 KB
Ivo Vidojević 
Recenzija, Prikaz
 
Josip Janković: ZLOČESTI ĐACI GENIJALCI (str.199-200) hrvatsk pdf 55 KB
Marina Ajduković 
Recenzija, Prikaz