Ljetopis socijalnog rada, Vol.26 No.3

Datum izdavanja: veljača 2020.

Objavljen na Hrčku: 11. 3. 2020.
SadržajPuni tekst
Predgovor (str.303-303) hrvatsk ipdf 31 KB
Marina Ajduković
Uvodnik
 
PREPOZNAVANJE SIMPTOMA GRANIČNOG POREMEĆAJA LIČNOSTI RODITELJA U SITUACIJAMA UGROŽENE DOBROBITI DJETETA: PERSPEKTIVA STRUČNJAKA IZ CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB (str.305-333) hrvatski pdf 698 KB
RECOGNITION OF BORDERLINE PERSONALITY DISORDER SYMPTOMS IN PARENTS WHEN THE CHILD’S WELFARE IS AT RISK: PERSPECTIVE OF EXPERTS FROM SOCIAL WELFARE CENTRES (str.305-333)  
Ivana Maljuna, Marina Ajduković, Draženka Ostojić
Izvorni znanstveni članak
 
REGULATIVA IGARA NA SREĆU U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNI RIZIK (str.335-361) hrvatski pdf 421 KB
GAMES OF CHANCE REGULATION IN CROATIA AS A SOCIAL RISK (str.335-361)  
Neven Ricijaš, Toni Maglica, Dora Dodig Hundrić
Pregledni rad
 
USPOREDBA PREVALENCIJE I PREDIKCIJE VRŠNJAČKOG NASILJA SA VRŠNJAČKIM ZLOSTAVLJANJEM (str.363-390) hrvatski pdf 434 KB
COMPARISON OF PREVALENCE AND PREDICTION OF PEER VIOLENCE WITH BULLYING (str.363-390)  
Tena Velki
Izvorni znanstveni članak
 
PREDIKTORI POSTTRAUMATSKOG RASTA KOD BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA (str.391-413) hrvatski pdf 409 KB
PREDICTORS OF POST-TRAUMATIC GROWTH IN HOMELAND WAR VETERANS (str.391-413)  
Anamarija Malada, Ivana Macuka
Prethodno priopćenje
 
MONIZAM PRAVDE I DUALIZAM SOCIJALNE PRAVDE U SOCIJALNIM POLITIKAMA (str.419-445)  
MONISM OF JUSTICE AND DUALISM OF SOCIAL JUSTICE IN SOCIAL POLICY (str.419-445) engleski pdf 404 KB
Stanislav Konečný
Ostalo
 
MODEL INTEGRIRANE SKRBI ZA OSOBE S DEMENCIJOM – PRIMJER INOVACIJE U DUGOTRAJNOJ SKRBI SA SMJEŠTAJEM U SLOVENIJI (str.447-469)  
A MODEL OF INTEGRATED CARE OF RESIDENTS WITH DEMENTIA – A CASE OF INNOVATION IN LONG-TERM CARE WITH ACCOMMODATION IN SLOVENIA (str.447-469) engleski pdf 381 KB
Jana Mali, Anamarija Kejžar
Ostalo
 
RIZIČNI I ZAŠTITNI ČIMBENICI POREMEĆAJA U PONAŠANJU KOD ADOLESCENATA (str.471-474) hrvatski pdf 240 KB
Slavica Šimić Šašić
Recenzija, Prikaz
 
PUBMET 2019: 6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O ZNANSTVENOM IZDAVAŠTVU U KONTEKSTU OTVORENE ZNANOSTI (str.475-480) hrvatski pdf 257 KB
Nikolina Peša Pavlović
Recenzija, Prikaz