Ljetopis socijalnog rada, Vol.26 No.1

 
Datum izdavanja: srpanj 2019.

Objavljen na Hrčku: 17. 7. 2019.
 
Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.
SadržajPuni tekst
RAZLIKE U JEDNOGODIŠNJOJ PREVALENCIJI RODITELJSKOG NASILJA PREMA SAMOISKAZU ADOLESCENATA U 2011. I 2017. GODINI (str.5-37) hrvatski pdf 499 KB
DIFFERENCES IN THE SELF-REPORTED ONE-YEAR PREVALENCE OF PARENTAL VIOLENCE EXPERIENCED BY ADOLESCENTS IN 2011 AND 2017 (str.5-37)  
Miroslav Rajter 
Izvorni znanstveni članak
 
PREPOZNAVANJE EMOCIJA I PRIVRŽENOST KOD ODRASLIH (str.39-60) hrvatski pdf 353 KB
RECOGNITION OF EMOTION AND ADULT ATTACHMENT (str.39-60) engleski pdf 353 KB
Tatjana Stefanović Stanojević, Aleksandra Kostić, Howard Steele, Jasmina Nedeljković 
Ostalo
 
METODA PERSONALIZIRANOG PLANIRANJA I PRUŽANJA USLUGA U SOCIJALNOM RADU SA STARIJIM OSOBAMA (str.61-80) hrvatski pdf 355 KB
THE METHOD OF PERSONAL PLANNING AND THE IMPLEMENTATION OF SERVICES IN SOCIAL WORK WITH OLDER PEOPLE (str.61-80) engleski pdf 355 KB
Jana Mali 
Ostalo
 
KVALITATIVNA EVALUACIJA PRIMJENE NLP-A U SAMOOSNAŽIVANJU OSOBA SA PSIHOSOCIJALNIM TEŠKOĆAMA (str.81-105) hrvatski pdf 381 KB
APPLICATION OF NLP IN SELF-EMPOWERMENT OF PERSONS WITH PSYCHOSOCIAL DIFFICULTIES: A QUALITATIVE EVALUATION (str.81-105)  
Marijana Kletečki Radović, Martina Šušnjara 
Prethodno priopćenje
 
ULOGA SOCIJALNIH RADNIKA ZAPOSLENIH NA ODJELIMA PSIHIJATRIJE I ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA NJIHOVU SPREMNOST NA UKLJUČIVANJE U SUPERVIZIJU (str.107-133) hrvatski pdf 408 KB
THE ROLE OF SOCIAL WORKERS EMPLOYED IN PSYCHIATRIC DEPARTMENTS AND FACTORS AFFECTING THEIR READINESS TO ENGAGE IN SUPERVISION (str.107-133)  
Dunja Zlomislić, Maja Laklija 
Izvorni znanstveni članak
 
ŠKOLA TEORIJE I PRAKSE SOCIJALNOG RADA (str.135-139) hrvatski pdf 241 KB
Petar Šajfar, Gordana Horvat 
Recenzija, Prikaz
 
EKONOMSKE TEŠKOĆE OBITELJI, PSIHOSOCIJALNI PROBLEMI I OBRAZOVNI ISHODI ADOLESCENATA U VRIJEME EKONOMSKE KRIZE (str.141-145) hrvatski pdf 239 KB
Marina Ajduković, Ines Rezo 
Recenzija, Prikaz
 
POPIS RECENZENATA U 2018. GODINI (str.147-149) hrvatski pdf 44 KB
Recenzija, Prikaz