Ljetopis socijalnog rada, Vol.25 No.3

Datum izdavanja: travanj 2019.
 
Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.

SadržajPuni tekst
POLITIKA RODNE JEDNAKOSTI EUROPSKE UNIJE: JAVNOPOLITIČKA EVOLUCIJA I FEMINISTIČKA EVALUACIJA (str.307-341) hrvatski pdf 462 KB
GENDER EQUALITY POLICY OF THE EUROPEAN UNION: PUBLIC POLICY EVOLUTION AND THE FEMINIST EVALUATION (str.307-341)  
Marjeta Šinko 
Izvorni znanstveni članak
 
SURADNIČKI SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI S OBITELJIMA S VIŠESTRUKIM IZAZOVIMA (str.343-367)  
COLLABORATIVE SOCIAL WORK IN THE COMMUNITY WITH FAMILIES FACING MULTIPLE CHALLENGES (str.343-367) engleski pdf 393 KB
Nina Mešl 
Ostalo
 
NOŠENJE ODGAJATELJA PREDŠKOLSKIH USTANOVA S RIZIČNIM PONAŠANJIMA DJECE (str.369-401) hrvatski pdf 459 KB
HOW PRESCHOOL TEACHERS ADDRESS RISK BEHAVIOURS IN CHILDREN (str.369-401)  
Nataša Vlah, Anja Mirosavljević, Vesna Katić 
Izvorni znanstveni članak
 
REGULACIJA AFEKTA U SUPERVIZIJI PSIHOTERAPIJE: VIŠESTRUKA STUDIJA SLUČAJA TRENUTAKA PROMJENE (str.403-425)  
AFFECT REGULATION IN PSYCHOTHERAPY SUPERVISION: A MULTIPLE CASE STUDY OF MOMENTS OF CHANGE (str.403-425) engleski pdf 363 KB
Tatjana Rožič 
Ostalo
 
NESTABILNOST ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI − KAKO UTJEČE NA RAD SOCIJALNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB? (str.427-450) hrvatski pdf 384 KB
INSTABILITY OF THE SOCIAL WELFARE ACT - HOW DOES IT AFFECT THE WORK OF SOCIAL WORKERS IN SOCIAL CARE CENTRES? (str.427-450)  
Antun Ilijaš, Martina Podobnik 
Prethodno priopćenje
 
ZADOVOLJSTVO BORAVKOM U SIGURNOJ KUĆI ŽENA ŽRTAVA OBITELJSKOG NASILJA (str.451-479) hrvatski pdf 487 KB
SATISFACTION OF FEMALE VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE WITH THEIR STAY IN WOMEN’S SHELTER (str.451-479)  
Estera Bašić, Nikolina Šaravanja, Željka Barić 
Stručni rad
 
SPORTSKE AKTIVNOSTI KAO POMOĆ U SOCIJALIZACIJI DJECE (str.481-487) hrvatski pdf 264 KB
SPORTS ACTIVITIES AS A FORM OF SUPPORT IN THE SOCIALISATION OF CHILDREN(str.481-487)  
Darko Krstin 
Ostalo
 
EDUKACIJA ZA POSEBNE SKRBNIKE »PRISTUP DJETETU IZ PSIHOSOCIJALNE PERSPEKTIVE« (str.489-484) hrvatski pdf 241 KB
Marina Ajduković, Petra Kožljan 
Recenzija, Prikaz