Ljetopis socijalnog rada, Vol.25 No.2

 

Datum izdavanja: veljača 2019.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.

SadržajPuni tekst
FLEKSIBILNOST STUDIJE SLUČAJA: PREDNOST ILI IZAZOV ZA ISTRAŽIVAČE?(str.175-194) hrvatski pdf 350 KB
FLEXIBILITY OF CASE STUDIES: ADVANTAGE OR CHALLENGE FOR RESEARCHERS?(str.175-194)  
Ivana Miočić 
Pregledni rad
 
ODNOS RODITELJSKOG PONAŠANJA I OTVORENE I RELACIJSKE AGRESIJE ADOLESCENATA (str.195-221) hrvatski pdf 396 KB
THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL BEHAVIOUR AND OVERT AND RELATIONAL AGGRESSION IN ADOLESCENTS (str.195-221)  
Marija Šarić Drnas, Tea Pavin Ivanec, Renata Miljević- Riđički 
Izvorni znanstveni članak
 
ODNOS EMOCIONALNE INTELIGENCIJE I PRIVRŽENOSTI ROMANTIČNOM PARTNERU S MANIPULATIVNIM PONAŠANJEM U LJUBAVNOM ODNOSU (str.223-248) hrvatski pdf 396 KB
THE RELATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ATTACHMENT TO ROMANTIC PARTNER WITH MANIPULATIVE BEHAVIOUR IN LOVE RELATIONSHIP (str.223-248)  
Nikolina Opat Jozić, Jelena Ombla 
Izvorni znanstveni članak
 
POSTOJI LI RAZLIKA U PROCJENI KVALITETE ŽIVOTA IZMEĐU RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RODITELJA DJECE BEZ TEŠKOĆA U RAZVOJU: METAANALIZA (str.249-271) hrvatski pdf 478 KB
IS THERE A DIFFERENCE IN THE QUALITY OF LIFE ASSESSMENT BETWEEN PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES AND PARENTS OF CHILDREN WITHOUT DEVELOPMENTAL DISABILITIES: A META-ANALYSIS (str.249-271)  
Aleksandra Bogdanović, Miljana Spasić Šnele 
Izvorni znanstveni članak
 
ULOGA RODITELJSKOG NADZORA U DINAMICI UPORABE SEKSUALNO EKSPLICITNIH MATERIJALA MEĐU ADOLESCENTIMA (str.273-294) hrvatski pdf 645 KB
THE ROLE OF PARENTAL MONITORING IN THE DYNAMICS OF SEXUALLY EXPLICIT MATERIAL USE AMONG ADOLESCENTS (str.273-294)  
Goran Koletić, Ivan Landripet, Aleksandar Štulhofer 
Izvorni znanstveni članak
 
OKRUGLI STOL »MOGUĆNOSTI I POTEŠKOĆE MEĐURESORNE SURADNJE U ZAŠTITI DOBROBITI DJECE« (str.295-298) hrvatski pdf 235 KB
Petra Kožljan 
Recenzija, Prikaz
 
NAJAVA PROJEKTA »SUBJEKTIVNA DOBROBIT DJECE U HRVATSKOJ« (str.299-301) hrvatski pdf 230 KB
Linda Rajhvajn Bulat 
Vijest