Ljetopis socijalnog rada, Vol.25 No.1

Datum izdavanja: Srpanj 2018.

 
 
Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.
 
SadržajPuni tekst
SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE DJECE U HRVATSKOJ: SUSTAVAN PREGLED ISTRAŽIVANJA (str.5-37) hrvatski pdf 581 KB
CHILD SEXUAL ABUSE IN CROATIA: A SYSTEMATIC REVIEW OF RESEARCH (str.5-37)  
Stjepka Popović 
Pregledni rad
 
NEOLIBERALNA IDEOLOGIJA, NJEZINE PROTURJEČNOSTI, POSLJEDICE I IZAZOVI ZA SOCIJALNI RAD (str.39-63) hrvatski pdf 390 KB
THE NEOLIBERAL IDEOLOGY, ITS CONTRADICTIONS, THE CONSEQUENCES AND CHALLENGES FOR SOCIAL WORK (str.39-63)  
Christian Stark 
Pregledni rad
 
OPSEG LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI KAO PRETPOSTAVKA ZAŠTITE PRAVA I DOSTOJANSTVA OSOBA S INVALIDITETOM (str.65-84) hrvatski pdf 353 KB
THE SCOPE OF THE DEPRIVATION OF LEGAL CAPACITY AS A PRECONDITION FOR THE PROTECTION OF RIGHTS AND DIGNITY OF PERSONS WITH DISABILITIES (str.65-84) engleski pdf 355 KB
Irena Majstorović, Ivan Šimović 
Pregledni rad
 
PRIKAZ STARIJIH OSOBA U SREDIŠNJIM INFORMATIVNIM EMISIJAMA HRT-a I RTL-a(str.85-100) hrvatski pdf 356 KB
PRESENTATION OF ELDERLY PEOPLE IN CENTRAL NEWS BROADCAST OF »HRT« AND »RTL« TELEVISION NETWORKS (str.85-100)  
Alen Hasikić 
Prethodno priopćenje
 
ZNAČAJ ŽIVOTINJA ZA DJECU: IMPLIKACIJE ZA POMAGAČKE PROFESIJE (str.101-130) hrvatski pdf 441 KB
IMPORTANCE OF COMPANION ANIMALS FOR CHILDREN: IMPLICATIONS FOR HELPING PROFESSIONS (str.101-130)  
Mia Lakatoš, Lucija Vejmelka 
Pregledni rad
 
PERSPEKTIVE ČLANOVA OBITELJI O DJELOVANJU KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA (str.131-157) hrvatski pdf 390 KB
FAMILY MEMBERS’ PERSPECTIVES ON THE ACTIVITY OF CLUBS OF ALCOHOLICS IN TREATMENT (str.131-157)  
Tereza Oreb, Ana Opačić, Katarina Radat 
Izvorni znanstveni članak
 
2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SOCIJALNOG RADA: »ODGOVORI SOCIJALNOG RADA NA NOVU STVARNOST TURBULENTNOG SVIJETA« (str.159-163) hrvatski pdf 57 KB
Karla Silić 
Recenzija, Prikaz
 
4. HRVATSKA KONFERENCIJA O SUPERVIZIJI »SUPERVIZIJA ZA SUVREMENE PRAKSE« (str.165-168) hrvatski pdf 54 KB
Marina Ajduković 
Recenzija, Prikaz
 
POPIS RECENZENATA U 2017. GODINI (str.169-170)