Ljetopis socijalnog rada, Vol.24 No.3

 

Datum izdavanja: Ožujak 2018.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.
 
SadržajPuni tekst
NOVI OBLICI NADZORA U SOCIJALNOM RADU I SOCIJALNOJ POLITICI: PRIMJER SLOVENIJE (str.399-414) hrvatski pdf 318 KB
NEW FORMS OF SURVEILLANCE IN SOCIAL WORK AND SOCIAL POLICY: EXAMPLE OF SLOVENIA (str.399-414)  
Vesna Leskošek 
Pregledni rad
 
PROBLEM RASIZMA I NJEGOVE IMPLIKACIJE NA SOCIJALNI RAD (str.415-436) hrvatski pdf 354 KB
PROBLEM OF RACISM AND ITS IMPLICATIONS FOR SOCIAL WORK (str.415-436)  
Jovana Škorić 
Pregledni rad
 
SOCIJALNA INTEGRACIJA AZILANATA I IZBJEGLICA U HRVATSKO DRUŠTVO (str.437-451) hrvatski pdf 329 KB
SOCIAL INTEGRATION OF ASYLEES AND REFUGEES INTO CROATIAN SOCIETY(str.437-451)  
Ana Tecilazić Goršić 
Stručni rad
 
PROCJENA DJECE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI: VAŽNOST IZVRŠNIH FUNKCIJA(str.453-477) hrvatski pdf 411 KB
ASSESSMENT OF CHILDREN IN THE SOCIAL CARE SYSTEM: ROLE OF EXECUTIVE FUNCTIONS (str.453-477)  
Sandra Vučković, Silvija Ručević 
Pregledni rad
 
IZAZOVI STUDIRANJA MLADIH ODRASLIH U ALTERNATIVNOJ SKRBI U HRVATSKOJ(str.497-507) hrvatski pdf 412 KB
THE CHALLENGES OF HIGHER EDUCATION FOR YOUTH FROM ALTERNATIVE CARE IN CROATIA (str.497-507)  
Branka Sladović Franz, Vanja Branica, Kristina Urbanc 
Prethodno priopćenje
 
ŠTO RAZLIKUJE ZADOVOLJNE BRAČNE PAROVE OD PAROVA KOJI TRAŽE STRUČNU POMOĆ? (str.509-537) hrvatski pdf 392 KB
DIFFERENCES BETWEEN SATISFIED MARITAL PARTNERS AND PARTNERS WHO SEEK PROFESSIONAL COUNSELLING (str.509-537)  
Dubravka Svilar Blažinić, Damir Lukinac, Josip Obradović 
Izvorni znanstveni članak
 
INDIVIDUALNI ČIMBENICI ZATVORENIKA: ŠTO DOPRINOSI PENALNOM RECIDIVIZMU?(str.539-563) hrvatski pdf 385 KB
INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF PRISONERS: WHICH FACTORS CONTRIBUTE TO PENAL RECIDIVISM? (str.539-563)  
Marina Lotar Rihtarić, Ivana Vrselja, Đulijana Badurina-Sertić 
Izvorni znanstveni članak
 
STRUČNA KONFERENCIJA »IZAZOVI ZAŠTITE DJECE NA INTERNETU« (str.565-568) hrvatski pdf 49 KB
Kristina Gvozdić 
Recenzija, Prikaz
 
OTPORNOST I OSOBNA UČINKOVITOST ZA SOCIJALNE RADNIKE/ RESILIENCE AND PERSONAL EFFECTIVENESS FOR SOCIAL WORKERS (str.569-571) hrvatski pdf 40 KB
Ines Rezo 
Recenzija, Prikaz