Ljetopis socijalnog rada, Vol.24 No.2

 

Datum izdavanja: Siječanj 2018.
 
Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.

SadržajPuni tekst
UVOD U TEMATSKI BROJ Dobrobit i siromaštvo djece u Hrvatskoj u doba krize Kako prekinuti začarani kruga siromaštva djece? Razlozi, polazišta i ciljevi istraživanja dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj (str.193-198) hrvatski pdf 72 KB
(str.193-198)  
Marina Ajduković, Ivan Rimac 
Uvodnik
 
UČINAK SIROMAŠTVA NA DOBROBIT I KVALITETU ŽIVOTA OBITELJI IZ PERSPEKTIVE DJECE (str.199-242) hrvatski pdf 513 KB
EFFECT OF POVERTY ON THE WELL-BEING AND QUALITY OF LIFE OF FAMILIES FROM THE PERSPECTIVE OF CHILDREN (str.199-242)  
Marijana Kletečki Radović, Lucija Vejmelka, Olja Družić Ljubotina 
Izvorni znanstveni članak
 
ŽIVOT OBITELJI S DJECOM U UVJETIMA SIROMAŠTVA IZ PERSPEKTIVE RODITELJA(str.243-276) hrvatski pdf 435 KB
FAMILIES WITH CHILDREN LIVING IN POVERTY: PARENTS PERSPECTIVE (str.243-276)  
Olja Družić Ljubotina, Teodor Sabolić, Marijana Kletečki Radović 
Prethodno priopćenje
 
SIROMAŠTVO DJECE IZ PERSPEKTIVE STRUČNJAKA: UČINCI I MOGUĆNOSTI DJELOVANJA (str.277-308) hrvatski pdf 439 KB
CHILD POVERTY FROM THE PERSPECTIVE OF PROFESSIONALS: ITS EFFECTS AND OPPORTUNITIES FOR ACTION (str.277-308)  
Marina Ajduković, Jelena Matančević, Ivan Rimac 
Izvorni znanstveni članak
 
MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA SOCIJALNE POLITIKE U SMANJIVANJU SIROMAŠTVA DJECE: PERSPEKTIVA KLJUČNIH DIONIKA (str.309-356) hrvatskipdf 540 KB
OPPORTUNITIES FOR ADVANCING SOCIAL POLICY IN REDUCING CHILD POVERTY: THE PERSPECTIVE OF KEY STAKEHOLDERS (str.309-356)  
Marina Ajduković, Ivana Dobrotić, Jelena Matančević 
Izvorni znanstveni članak
 
20. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ MEĐUNARODNOG KONZORCIJA ZA SOCIJALNI RAZVOJ (str.357-360) hrvatskipdf 54 KB
Gordana Berc 
Recenzija, Prikaz
 
VIII. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA »SOCIJALNI RAD U SVIJETU PROMJENA«(str.361-364) hrvatski pdf 48 KB
Ana Opačić 
Recenzija, Prikaz
 
DRUGA EUROPSKA KONFERENCIJA O OVISNIČKIM PONAŠANJIMA I OVISNOSTIMA - LISABON OVISNOSTI 2017 (str.365-368) hrvatski pdf 48 KB
Tereza Oreb 
Recenzija, Prikaz
 
Prilog 1. Analiza mišljenja ključnih dionika o postojećim socijalnim politikama usmjerenima suzbijanu i olakšavanju siromaštva ili rizika od siromaštva djece (str.369-376) hrvatski pdf 50 KB
Ostalo  
Prilog 2. Analiza mišljenja ključnih dionika o preprekama za primjenu ili/i unapređenje mjera javnih politika u suzbijanju i olakšavanju siromaštva djece (str.377-380) hrvatski pdf 37 KB
Ostalo  
Prilog 3. Analiza okvira mišljenja ključnih dionika o načinima postizanja pozitivnih promjena u suzbijanu i olakšavanju siromaštva ili rizika od siromaštva djece o načinima postizanja pozitivnih promjena u suzbijanu i olakšavanju (str.381-394) hrvatski pdf 94 KB
Ostalo