Ljetopis socijalnog rada, Vol.24 No.1

Datum izdavanja: Srpanj 2017.
 
Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.

SadržajPuni tekst
MIJEŠANJE KVANTITATIVNOG I KVALITATIVNOG ISTRAŽIVAČKOG PRISTUPA U DRUŠTVENIM ZNANOSTIMA – MIJEŠANJE METODA ILI METODOLOGIJA? (str.7-32) hrvatski pdf 517 KB
MIXING QUANTITATIVE AND QUALITATIVE RESEARCH APPROACHES IN SOCIAL SCIENCE - MIXING METHODS OR METHODOLOGY? (str.7-32)  
Ivana Sekol, Ivana Maurović 
Pregledni rad
 
METODOLOGIJE ZA ETIČKO ODLUČIVANJE U SOCIJALNOM RADU (str.33-54) hrvatski pdf 421 KB
METHODOLOGIES FOR ETHICAL DECISION MAKING IN SOCIAL WORK (str.33-54)  
María-Jesús Úriz, Francisco Idareta, Juan-Jesús Viscarret, Alberto Ballestero 
Ostalo
 
OSTVARIVANJE PRAVA DJETETA NA IZRAŽAVANJE MIŠLJENJA - KOLIKO SU DJECA »VIDLJIVA« U OBITELJSKIM SUDSKIM POSTUPCIMA U HRVATSKOJ? (str.55-71) hrvatski pdf 405 KB
THE REALISATION OF THE RIGHT OF THE CHILD TO EXPRESS HIS/HER VIEWS– HOW »VISIBLE« ARE CHILDREN IN CROATIAN FAMILY JUDICIAL PROCEEDINGS? (str.55-71)  
Irena Majstorović 
Ostalo
 
ULOGA SIGURNE KUĆE U OSNAŽIVANJU ŽENA KOJE SU PREŽIVJELE PARTNERSKO NASILJE (str.73-99) hrvatski pdf 623 KB
ROLE OF WOMAN’S SHELTER IN EMPOWERING WOMEN SURVIVORS OF PARTNER VIOLENCE (str.73-99)  
Helena Bakić, Dean Ajduković, Željka Barić 
Prethodno priopćenje
 
POGLEDI NA RAZLIČITOSTI TURSKIH STUDENATA SOCIJALNOG RADA: PILOT STUDIJA (str.101-118) hrvatski pdf 447 KB
TURKISH SOCIAL WORK STUDENTS’ PERSPECTIVES ON DIVERSITY: A PILOT STUDY(str.101-118)  
Oğuzhan Zengin, Ercüment Erbay 
Ostalo
 
ULOGA, STANDARDI I KOMPETENCIJE SOCIJALNIH RADNIKA U PALIJATIVNOJ SKRBI(str.119-146) hrvatski pdf 437 KB
THE ROLE, STANDARDS AND COMPETENCIES OF SOCIAL WORKERS IN PALLIATIVE CARE (str.119-146)  
Ana Štambuk, Tamara Obrvan 
Pregledni rad
 
NARCISTIČNA RANJIVOST I RAZVOD BRAKA (str.147-166) hrvatski pdf 411 KB
NARCISSISTIC VULNERABILITY AND DIVORCE (str.147-166)  
Maja Ernečić, Sonja Patričević 
Stručni rad
 
IN MEMORIAM Prof. dr. sc. Nada Smolić-Krković (str.167-173) hrvatski pdf 862 KB
Marina Ajduković, Ksenija Švenda-Radeljak 
In memoriam, Nekrolog
 
FICE PROFESSIONAL EXCHANGE VISIT AND INTERNATIONAL CONFERENCE »CHILD AND YOUTH CARE IN A DEVELOPING WORLDGLOBAL PERSPECTIVE« (str.175-178) engleski pdf 319 KB
Lucija Vejmelka, Ljiljana Ban 
Ostalo
 
SAVJETOVANJE MLADIH: OKVIR ZA PROVEDBU POSEBNE OBVEZE UKLJUČIVANJA U POJEDINAČNI ILI SKUPNI PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U SAVJETOVALIŠTU ZA MLADE (str.179-183) hrvatski pdf 228 KB
Nivex Koller-Trbović 
Ostalo
 
POPIS RECENZENATA U 2016. GODINI/ ACKNOWLEDGEMENT OF REREREES 2016(str.185-187) hrvatski pdf 285 KB
Ostalo