Ljetopis socijalnog rada, Vol.23 No.3

Datum izdavanja: Ožujak 2017.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.

 

SadržajPuni tekst
TRAUMATIZACIJA DJECE I MLADIH (str.345-361) hrvatski pdf 379 KB
TRAUMATIZATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS (str.345-361)  
Bruna Profaca 
Pregledni rad
 
VAŽNOST SAVJETOVALIŠNOG RADA S DJECOM IZBJEGLICAMA (str.363-380) hrvatski pdf 389 KB
THE IMPORTANCE OF COUNSELLING SUPPORT FOR REFUGEE CHILDREN (str.363-380) engleski pdf 404 KB
Alma Pezerović, Marina Milić Babić 
Pregledni rad
 
IZAZOVI OBITELJSKE MEDIJACIJE U SLUČAJEVIMA NASILJA U PARTNERSKIM ODNOSIMA (str.381-411) hrvatski pdf 1 MB
CHALLENGES OF FAMILY MEDIATION IN CASES OF PARTNER VIOLENCE (str.381-411)  
Marina Ajduković, Sonja Patrčević, Maja Ernečić 
Pregledni rad
 
INICIJALNA PROCJENA POTREBA U SLUČAJEVIMA NASILJA U OBITELJI IZ PERSPEKTIVE KORISNIKA I STRUČNJAKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB(str.413-438) hrvatski pdf 609 KB
INITIAL ASSESSMENT OF NEEDS IN CASES OF DOMESTIC VIOLENCE FROM THE PERSPECTIVE OF CLIENTS AND EXPERTS FROM THE SOCIAL CARE CENTRE ZAGREB (str.413-438)  
Sunčica Dominiković Šafranić, Maja Laklija 
Prethodno priopćenje
 
ALZHEIMEROVA BOLEST: IZAZOVI SOCIJALNOG RADA (str.439-461) hrvatski pdf 495 KB
ALZHEIMER’S DISEASE: CHALLENGES OF SOCIAL WORK (str.439-461)  
Silvia Rusac 
Pregledni rad
 
PREKID SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA MLADIH S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU(str.463-488) hrvatski pdf 421 KB
TERMINATION OF SECONDARY EDUCATION IN YOUNG PEOPLE WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES (str.463-488)  
Sanda Popović, Marko Buljevac 
Pregledni rad
 
EVALUACIJA PROGRAMA »PREVENCIJA NASILJA U MLADENAČKIM VEZAMA« U LOKALNOJ ZAJEDNICI GRADA GOSPIĆA (str.489-508) hrvatski pdf 405 KB
EVALUATION OF THE PROGRAMME »PREVENTION OF VIOLENCE IN YOUTH RELATIONSHIPS« AT LOCAL COMMUNITY IN THE TOWN OF GOSPIĆ (str.489-508)  
Anela Nikčević- Milković, Vedrana Mikac 
Stručni rad
 
VII. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA: SIGURNA OBITELJ –STABILNO DRUŠTVO, OBITELJ U FOKUSU SOCIJALNOG RADA (str.509-516) hrvatski pdf 311 KB
Katarina Gorše, Teodor Sabolić 
Ostalo
 
SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST OSOBITO RANJIVIH DRUŠTVENIH SKUPINA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.517-519) hrvatski pdf 297 KB
Ana Miljenović 
Ostalo
 
PUBMET 2016: TREĆA KONFERENCIJA- ZNANSTVENO OBJAVLJIVANJE U KONTEKSTU OTVORENOG PRISTUPA (str.521-524) hrvatski pdf 302 KB
Jelka Petrak 
Ostalo
 
FIRST SOCIAL WORK INTERNATIONAL CONFERENCE. ENVISIONING SUSTAINABLE SOCIAL WORK: EMPOWERING COMMUNITIES AND INDIVIDUALS (str.525-528) engleski pdf 300 KB
Florin Lazar, Mirela Anghel 
Ostalo