Ljetopis socijalnog rada, Vol.23 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 2016.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.

 

SadržajPuni tekst
ULOGA INDIVIDUALNIH ČIMBENIKA U POVEZANOSTI EKONOMSKIH TEŠKOĆA I ISHODA KOD ADOLESCENATA (str.165-186) hrvatski pdf 526 KB
ECONOMIC HARDSHIP AND OUTCOMES IN ADOLESCENCE: THE ROLE OF INDIVIDUAL FACTORS (str.165-186)  
Ines Rezo
Pregledni rad
 
NEZLOSTAVLJAJUĆI TRAUMATSKI DOGAĐAJI U DJETINJSTVU I PSIHOSOCIJALNO FUNKCIONIRANJE MLADIH (str.187-210) hrvatski pdf 421 KB
NON-ABUSIVE TRAUMATIC EVENTS IN CHILDHOOD AND PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING OF YOUTH (str.187-210)  
Bruna Profaca, Lidija Arambašić, Tomislav Bunjevac
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIO-DEMOGRAFSKE ODREDNICE STAVA PREMA TJELESNOM KAŽNJAVANJU DJECE (str.211-234) hrvatski pdf 509 KB
SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF ATTITUDES TOWARDS CORPORAL PUNISHMENT OF CHILDREN (str.211-234)  
Miroslav Rajter, Marina Trbus, Ninoslava Pećnik
Izvorni znanstveni članak
 
NASILJE U OBITELJIMA I BLISKIM ODNOSIMA VOJNIKA I VOJNIH VETERANA: ČIMBENICI RIZIKA I MOGUĆNOSTI PREVENTIVNOG DJELOVANJA (str.235-252) hrvatski pdf 392 KB
VIOLENCE IN FAMILIES AND INTIMATE RELATIONS OF WAR VETERANS AND ACTIVE MILITARY PERSONNEL: RISKS FACTORS AND PREVENTION POSSIBILITIES (str.235-252)  
Vesna Trut
Pregledni rad
 
POČINITELJI SEKSUALNOG NASILJA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA (str.253-274) hrvatski pdf 429 KB
PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES (str.253-274)  
Marko Buljevac, Marija Luketić, Zdravka Leutar
Pregledni rad
 
RAZLOZI RAZVODA BRAKA KAO ODREDNICE SPORAZUMA O RODITELJSKOJ SKRBI (str.275-297) hrvatski pdf 616 KB
DIVORCE REASONS AS DETERMINANTS OF PARENTAL CARE AGREEMENT (str.275-297) engleski pdf 327 KB
Ana Štifter, Marko Mihalj, Linda Rajhvajn Bulat, Silvia Vuković
Prethodno priopćenje
 
ALKOHOL KAO KRIMINOGENI ČIMBENIK KOD UBOJSTVA I POKUŠAJA UBOJSTVA (str.299-323) hrvatski pdf 424 KB
ALCOHOL AS CRIMINOGENIC FACTOR IN HOMICIDE AND ATTEMPTED HOMICIDE (str.299-323)  
Mateja Draganić, Dražen Kovačević, Lana Mužinić, Nika Sušac
Stručni rad
 
PRIKAZ SKUPA- BORAVAK ZA DJECU I MLADE KAO IZVOR PODRŠKE (str.325-328) hrvatski pdf 285 KB
Ivana Azinović Vukelić, Katja Borovac
Ostalo
 
PRIKAZ SKUPA- 2. KONFERENCIJA »PREVENCIJA OVISNOSTI: ALKOHOLIZAM, OVISNOST O DROGAMA I NOVIJE OVISNOSTI« I 1. LJETNA ŠKOLA »MODERNIH TEHNOLOGIJA« (str.329-334) hrvatski pdf 297 KB
Annamaria Vuga, Katarina Radat
Ostalo
 
PRIKAZ SKUPA- 2. KONFERENCIJA »PREVENCIJA OVISNOSTI: ALKOHOLIZAM, OVISNOST O DROGAMA I NOVIJE OVISNOSTI« I 1. LJETNA ŠKOLA »MODERNIH TEHNOLOGIJA« (str.329-334) hrvatski pdf 297 KB
Annamaria Vuga, Katarina Radat
Ostalo
 
PRIKAZ SKUPA- KONFERENCIJA »PROFESIONALIZACIJA UDOMITELJSTVA« (str.335-338) hrvatski pdf 286 KB
Marija Bingula, Alida Fištrek
Ostalo