Ljetopis socijalnog rada, Vol.23 No.1

Datum izdavanja: Srpanj 2016.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.

 

SadržajPuni tekst
TEORIJSKI I ISKUSTVENI OKVIRI ZA RAZVOJ MODELA STUDENTSKE TERENSKE PRAKSE U PODRUČJU SOCIJALNIH DJELATNOSTI (str.5-38) hrvatski pdf 558 KB
THEORETICAL AND EXPERIENTIAL FRAMEWORKS FOR THE DEVELOPMENT OF FIELD WORK MODELS FOR STUDENTS OF SOCIAL WORK (str.5-38)  
Kristina Urbanc, Marko Buljevac, Lucija Vejmelka
Pregledni rad
 
MOTIVACIJSKI MEHANIZMI KOJI PRETHODE ODLUCI O PROMJENI PONAŠANJA KOD MLADIH POČINITELJA KAZNENIH I PREKRŠAJNIH DJELA (str.39-64) hrvatski pdf 411 KB
MOTIVATIONAL MECHANISMS PRECEDING THE DECISION TO CHANGE BEHAVIOUR IN YOUNG PERPETRATORS OF CRIMINAL AND MISDEMEANOUR OFFENCES (str.39-64)  
Gabrijela Ratkajec Gašević, Antonija Žižak
Izvorni znanstveni članak
 
EMOCIONALNI I PONAŠAJNI PROBLEMI MLAĐIH ADOLESCENATA – ZASTUPLJENOST I RODNE RAZLIKE (str.65-86) hrvatski pdf 390 KB
EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL PROBLEMS IN YOUNG ADOLESCENTS – INCIDENCE AND GENDER DIFFERENCES (str.65-86)  
Ivana Macuka
Prethodno priopćenje
 
POKAZUJU LI HIPERAKTIVNIJA DJECA VIŠE SIMPTOMA AGRESIVNOSTI? (str.87-121) hrvatski pdf 438 KB
DO MORE HYPERACTIVE CHILDREN SHOW MORE SYMPTOMS OF AGRESSION? (str.87-121)  
Tena Velki, Manuela Dudaš
Izvorni znanstveni članak
 
INTERKULTURALNE KOMPONENTE SAMOOSTVARENJA STUDENTA A TIJEKOM MEĐUNARODNIH VOLONTERSKIH PROGRAMA SAŽETAK (str.123-139)  
INTERCULTURAL COMPONENTS OF STUDENT SELF REALISATION IN INTERNATIONAL VOLUNTEERING (str.123-139) engleski pdf 406 KB
Eduard Balashov, Ihor Pasichnyk, Ruslana Kalamazh
Stručni rad
 
Prikaz skupa ZAŠTITA PRAVA NA ZDRAVLJE DJECE I MLADIH U ALTERNATIVNOJ SKRBI, Rijeka, 20.11.2015. (str.141-145) hrvatski pdf 299 KB
Teodor Sabolić, Stjepka Popović
Ostalo
 
Prikaz skupa INDIKATORI DOBROBITI I SIROMAŠTVA DJECE U HRVATSKOJ U DOBA KRIZE: KAKO PREKINUTI ZAČARANI KRUGA SIROMAŠTVA DJECE? Zagreb, 25. 02. 2016. (str.147-149) hrvatski pdf 285 KB
Marina Ajduković
Ostalo
 
Prikaz knjige POMOĆ U ZAŠTITI DOBROBITI DJETETA. PRIRUČNIK ZA SOCIJALNE RADNIKE, DRUGE STRUČNJAKE I SURADNIKE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB Ajduković, M. (ur.) Zagreb: Društvo za psihološku pomoć i Ured UNICEF-a za Hrvatsku 2015., 150 str. (str.151-154) hrvatski pdf 224 KB
Štefica Karačić
Ostalo
 
POPIS RECENZENATA U 2015. GODINI (str.155-158) hrvatski pdf 66 KB
Ostalo