Ljetopis socijalnog rada, Vol.22 No.3

Datum izdavanja: Veljača 2016.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
RAZLIKE U PERCIPIRANIM KORISTIMA ČLANSTVA U RAZLIČITIM TIPOVIMA GRUPA ZA SAMOPOMOĆ I PODRŠKU (str.351-370)  
DIFFERENCES IN THE PERCEIVED BENEFITS OF MEMBERSHIP AMONG TYPES OF SELF-HELP AND SUPPORT GROUPS (str.351-370) engleski pdf 360 KB
Mija Marija Klemenčič Rozman
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIJALNA PARADIGMA U PSIHIJATRIJI KAO POVEZNICA IZMEĐU SOCIJALNOG RADA I PSIHIJATRIJE U TEORIJI I PRAKSI (str.371-392)  
THE SOCIAL PARADIGM IN PSYCHIATRY AS A LINK BETWEEN SOCIAL WORK AND PSYCHIATRY IN THEORY AND PRACTICE (str.371-392) engleski pdf 376 KB
Mehmed Đečević, Uglješa Janković, Ana Čekerevac
Pregledni rad
 
RODNE RAZLIKE U PERCEPCIJI ODNOSA SA SESTROM I MANIFESTACIJI PROAKTIVNE I REAKTIVNE AGRESIVNOSTI KOD MLAĐIH ADOLESCENATA (str.393-414) hrvatski pdf 373 KB
GENDER DIFFERENCES IN THE PERCEPTION OF RELATIONSHIPS WITH SISTERS AND THE MANIFESTATION OF PROACTIVE AND REACTIVE AGRESSION IN YOUNG ADOLESCENTS (str.393-414)  
Marina Jurkin, Jelena Ombla
Izvorni znanstveni članak
 
ODNOS RELIGIOZNOSTI I SEKSUALNOSTI ADOLESCENTICA – IMAJU LI RODITELJI POSREDUJUĆU ULOGU U TOJ VEZI? (str.415-436) hrvatski pdf 395 KB
RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUSNESS AND SEXUALITY IN FEMALE ADOLESCENTS – DO PARENTS HAVE A MEDIATING ROLE? (str.415-436)  
Linda Rajhvajn Bulat
Izvorni znanstveni članak
 
STAVOVI PREMA OSOBAMA ISTOSPOLNE SEKSUALNE ORIJENTACIJE U SEKTORU ZDRAVSTVA I POLICIJE (str.437-463) hrvatski pdf 474 KB
ATTITUDES TOWARD SAME-SEX ORIENTED PEOPLE IN THE POLICE AND HEALTH CARE SECTORS (str.437-463)  
Zlatka Kozjak Mikić, Danijela Petković
Izvorni znanstveni članak
 
SOCIOKULTURALNI ČIMBENICI NEZADOVOLJSTVA TIJELOM U ADOLESCENCIJI (str.465-488) hrvatski pdf 378 KB
SOCIOCULTURAL FACTORS OF BODY DISSATISFACTION IN ADOLESCENCE (str.465-488)  
Inja Erceg Jugović
Pregledni rad
 
Prikaz skupa MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA 2015: SUPERVIZIJA – SVJETIONIK RAZVOJA U VRIJEME KRIZE Zadar, 17.-21. kolovoza 2015. (str.489-496) hrvatski pdf 292 KB
Ostalo  
Prikaz skupa EUROPSKA KONFERENCIJA INTERNACIONALNOG UDRUŽENJA SOCIJALNIH RADNIKA (IFSW) I SAJAM SOCIJALNIH USLUGA 2015. Edinburg, 6.-9.9.2015. (str.497-499) hrvatski pdf 281 KB
Lucija Vejmelka
Ostalo
 
Prikaz skupa PUBMET2015: ZNANSTVENO OBJAVLJIVANJE U KONTEKSTU OTVORENOG PRISTUPA Zadar, 24. - 25.9.2015. (str.500-504) hrvatski pdf 289 KB
Jadranka Stojanovski
Ostalo
 
Prikaz skupa VII. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA: PRAKSA SOCIJALNOG RADA IZ PERSPEKTIVE KORISNIKA I STRUČNJAKA Zadar, 14.-16. listopada 2015. (str.505-512) hrvatski pdf 296 KB
Teodor Sabolić, Ana Isaura Radoš
Ostalo
 
Prikaz knjige INDIVIDUALNO PLANIRANJE U SOCIJALNOM RADU Urbanc, K. (ur.) (str.513-515) hrvatski pdf 214 KB
Lea Šugman Bohinc
Ostalo
 
Prikaz knjige METODE SOCIJALNOG RADA S OSOBAMA S INVALIDITETOM: PRIRUČNIK O RADU S OSOBAMA S INVALIDITETOM Zdravka Leutar, Suzana Hlupić, Josipa Vladić, Marina Čaljkušić (str.516-519) hrvatski pdf 216 KB
Tamara Obrvan
Ostalo
 
Prikaz knjige SIROMAŠTVO I MATERIJALNA DEPRIVACIJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U REPUBLICI HRVATSKOJ Zoran Šućur, Marijana Kletečki Radović, Olja Družić Ljubotina i Zdenko Babić (str.520-524) hrvatski pdf 223 KB
Ninoslava Pećnik
Ostalo