Ljetopis socijalnog rada, Vol.22 No.2

Datum izdavanja: Listopad 2015.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
EUROPSKA UNIJA I OBITELJSKO PRAVO MEĐUNARODNOPRIVATNOPRAVNI, PROCESNOPRAVNI I MATERIJALNOPRAVNI ASPEKTI (str.163-189) hrvatski pdf 759 KB
EUROPEAN UNION AND FAMILY LAW – INTERNATIONAL PRIVATE LAW, PROCEDURAL AND SUBSTANTIVE ASPECTS (str.163-189)  
Ivan Šimović, Ivan Ćurić
Pregledni rad
 
MENTALNO ZDRAVLJE KAO POLITIČKI PROBLEM U HRVATSKOJ (str.191-221) hrvatski pdf 801 KB
MENTAL HEALTH AS A POLITICAL PROBLEM IN CROATIA (str.191-221)  
Miranda Novak, Ana Petek
Prethodno priopćenje
 
USPOREDBA STAVOVA I STEREOTIPA O STARIJIM OSOBAMA TE OČEKIVANJA VEZANIH UZ STARENJE: ULOGA DOBI I KONTAKTA (str.223-241) hrvatski pdf 1 MB
COMPARISON OF ATTITUDES AND STEREOTYPES TOWARDS THE ELDERLY AND EXPECTATIONS ABOUT AGEING: THE ROLE OF AGE AND CONTACT (str.223-241)  
Silvija Ručević, Jasmina Tomašić Humer, Kristina Toter
Izvorni znanstveni članak
 
RAZVOJNI ISHODI MLADIH IZLOŽENIH ANTISOCIJALNOM PONAŠANJU U ZAJEDNICI I ULOGA OBITELJSKOG FUNKCIONIRANJA (str.243-269) hrvatski pdf 824 KB
DEVELOPMENTAL OUTCOMES IN YOUNG PEOPLE EXPOSED TO ANTISOCIAL BEHAVIOUR IN THE COMMUNITY AND THE ROLE OF FAMILY FUNCTIONING (str.243-269)  
Marina Štambuk, Dean Ajduković, Dinka Čorkalo Biruški
Izvorni znanstveni članak
 
ULOGA STRUKTURALNIH I PROCESNIH OBITELJSKIH ČIMBENIKA U OBJAŠNJENJU DJEČJEGA NASILNIČKOG PONAŠANJA PREMA VRŠNJACIMA (str.271-298) hrvatski pdf 792 KB
ROLE OF FAMILY STRUCTURE AND PROCESS VARIABLES IN THE EXPLANATION OF CHILDREN'S PEER VIOLENCE (str.271-298)  
Tena Velki, Gordana Kuterovac Jagodić
Izvorni znanstveni članak
 
PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD SOCIJALNIH RADNIKA U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI (str.299-310) hrvatski pdf 701 KB
SUBMISSIONS AND COMPLAINTS ABOUT THE WORK OF SOCIAL WORKERS IN SOCIAL SERVICES INSTITUTIONS (str.299-310)  
Damir Juras, Mirna Juras
Stručni rad
 
INSTITUCIONALIZACIJA I DEINSTITUCIONALIZACIJA USTANOVA ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (str.311-332) hrvatski pdf 741 KB
INSTITUTIONALIZATION AND DEINSTITUTIONALIZATION OF INSTITUTIONS FOR CHILDREN WITHOUT ADEQUATE PARENTAL CARE (str.311-332)  
Irena Sovar
Stručni rad
 
Prikaz studentske akcije HUMANITARNA AKCIJA »IMA LI BUDNIH?« 20.12.2014. (str.333-337) hrvatski pdf 670 KB
Andreja Balaž
Ostalo
 
Prikaz skupa ZAŠTITA PRAVA DJECE I MLADIH NA SEKSUALNO ZDRAVLJE Rijeka, 21.11.2014. (str.339-342) hrvatski pdf 662 KB
Stjepka Popović
Ostalo