Ljetopis socijalnog rada, Vol.21 No.3

Datum izdavanja: Siječanj 2015.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
KAKO IZVJEŠTAVATI O KVALITATIVNIM ISTRAŽIVANJIMA? SMJERNICE ZA ISTRAŽIVAČE, MENTORE I RECENZENTE (str.345-366) hrvatski pdf 691 KB
HOW TO REPORT ON QUALITATIVE RESEARCH? GUIDELINES FOR RESEARCHERS, MENTORS AND REVIEWERS (str.345-366)  
Marina Ajduković
Prethodno priopćenje
 
IZAZOVI MENTORIRANJA KVALITATIVNIH ISTRAŽIVANJA (str.367-392) hrvatski pdf 699 KB
CHALLENGES OF QUALITATIVE STUDIES (str.367-392)  
Žižak Antonija
Pregledni rad
 
ETIČKI IZAZOVI KVALITATIVNIH ISTRAŽIVANJA U ZAJEDNICI: OD PLANIRANJA DO ISTRAŽIVAČKOG IZVJEŠTAJA (str.393-423) hrvatski pdf 716 KB
ETHICAL CHALLENGES OF QUALITATIVE RESEARCH IN COMMUNITIES: FROM PLANNING TO THE RESEARCH REPORT (str.393-423)  
Dinka Čorkalo Biruški
Izvorni znanstveni članak
 
DUHOVNOST – RESURS ZA PREVLADAVANJE KRIZNIH ŽIVOTNIH SITUACIJA KOD PRIPADNIKA KARIZMATSKIH ZAJEDNICA (str.425-452) hrvatski pdf 716 KB
SPIRITUALITY – A RESOURCE FOR OVERCOMING LIFE CRISES IN MEMBERS OF CHARISMATIC COMMUNITIES (str.425-452)  
Anita Dučkić, Slavica Blažeka Kokorić
Izvorni znanstveni članak
 
OBILJEŽJA VRŠNJAČKE INTERAKCIJE I ISKUSTVO VRŠNJAČKOG NASILJA KOD DJECE I MLADIH S ADHD-OM (str.453-484) hrvatski pdf 710 KB
CHARACTERISTICS OF PEER INTERACTION AND EXPERIENCE OF BULLYING AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH ADHD (str.453-484)  
Anamarija Žic Ralić, Ena Šifner
Pregledni rad
 
VISOKO OBRAZOVANJE STUDENATA S INVALIDITETOM U HRVATSKOJ (str.485-509) hrvatski pdf 692 KB
HIGHER EDUCATION FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN CROATIA (str.485-509)  
Sandra Bošković, Iva Rinčić
Pregledni rad
 
KOMPETENCIJE I PROFESIONALNI RAZVOJ PROBACIJSKIH SLUŽBENIKA (str.511-540) hrvatski pdf 710 KB
COMPETENCIES AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PROBATION OFFICERS (str.511-540)  
Snježana Maloić, Neven Ricijaš
Pregledni rad
 
VI. Konferencija socijalnih radnika: Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize (str.541-547) hrvatski pdf 637 KB
Marijana Kletečki Radović
Ostalo
 
14 Konferencija Europskog Udruženja za Istraživanja Adolescencije (EARA) (str.549-533) hrvatski pdf 640 KB
Marijana Majdak, Lucija Vejmelka
Ostalo