Ljetopis socijalnog rada, Vol.20 No.3

Datum izdavanja: Ožujak 2014.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
ETIČKE TEORIJE U POMAŽUĆIM PROFESIJAMA (str.345-362)  
ETHICAL PERSPECTIVES IN THE CARING PROFESSIONS (str.345-362) Engleski (pdf 290 KB)
María-Jesús Úriz-Pemán, Alberto Ballestero, Francisco Idareta
Pregledni rad
 
POVEZANOST TEMPERAMENTA, PERCEPCIJE STRESA I USPJEŠNE PRILAGODBE ADOLESCENATA (str.363-386) Hrvatski (pdf 365 KB)
CORRELATION BETWEEN TEMPERAMENT, PERCEPTION OF STRESS AND SUCCESSFUL ADAPTATION OF ADOLESCENTS (str.363-386)  
Ivana Marčinko, Dean Ajduković
Izvorni znanstveni članak
 
KVALITETA ŽIVOTA RATNIH VETERANA S TJELESNIM INVALIDITETOM KOJI IGRAJU SJEDEĆU ODBOJKU (str.387-414) Hrvatski (pdf 384 KB)
LIFE QUALITY OF WAR VETERANS WITH PHYSICAL DISABILITIES PLAYING SITTING VOLLEYBALL (str.387-414)  
Omer Ćorić, Damir Ljubotina
Izvorni znanstveni članak
 
STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA O MEĐUSEKTORSKOJ SURADNJI I SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U PREVENCIJI PARTNERSKOG NASILJA NAD ŽENAMA (str.415-436) Hrvatski (pdf 401 KB)
NURSES’ ATTITUDES TOWARDS INTERSECTORAL COOPERATIONAND SOCIAL CARE SYSTEMIN RELATION TOPREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN (str.415-436)  
Aleksandar Racz
Izvorni znanstveni članak
 
KVALITETA ŽIVOTA STUDENATA SOCIJALNOG RADA I OSOBA OBOLJELIH OD PRVE EPIZODE SHIZOFRENIJE U STANJU REMISIJE (str.437-451) Hrvatski (pdf 302 KB)
QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH FIRST-EPISODE SCHIZOPHRENIA IN REMISSION AND SOCIAL WORK STUDENTS (str.437-451)  
Adisa Karahasanović, Draženka Ostojić, Vlado Jukić
Prethodno priopćenje
 
ISKUSTVA S RANOM INTERVENCIJOM RODITELJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (str.453-480) Hrvatski (pdf 355 KB)
EARLY INTERVENTION EXPERIENCES OF PARENTS OF CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES (str.453-480)  
Marina Milić Babić, Iva Franc, Zdravka Leutar
Prethodno priopćenje
 
ZLOUPORABA DROGA – PRISTUPI, PARADIGME I NAČINI RADA U OKVIRU PROBACIJE (str.481-508) Hrvatski (pdf 361 KB)
DRUG ABUSE - PROBATION SERVICE APPROACHES, PARADIGMS AND WORKING METHODS (str.481-508)  
Snježana Maloić, Adriana Mažar, Anita Jandrić Nišević
Pregledni rad
 
OKOLNOSTI OSNIVANJA I POSTIGNUĆA PRVOG ZNANSTVENOG POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA IZ SOCIJALNOG RADA (OD 2002. DO 2012.) (str.509-519) Hrvatski (pdf 295 KB)
CIRCUMSTANCES OF THE FOUNDATION AND ACHIEVEMENTS OF FIRST SCIENTIFIC POSTGRADUATED STUDY IN SOCIAL WORK (2002 TO 2012) (str.509-519)  
Marina Ajduković, Karmela Pižeta
Ostalo
 
IN MEMORIAM PROF. DR. SC. DUŠAN MILINOVIĆ (1936.-2013.) (str.521-526) Hrvatski (pdf 218 KB)
Ksenija Švenda Radeljak
Ostalo
 
Prikaz skupa- KONFERENCIJA O ZAŠTITI PRAVA I INTERESA DJECE I MLADIH S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU – IPA 2009 Twinning projekt »Unapređenje kapaciteta stručnjaka za zaštitu prava i interesa djece i mladih smještenih u domove za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju« (str.527-530) Hrvatski (pdf 207 KB)
Linda Rajhvajn Bulat
Ostalo