Ljetopis socijalnog rada, Vol.20 No.1

Datum izdavanja: Lipanj 2013.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
Riječ urednika (str.5-7) Hrvatski (pdf 192 KB)
Editors note (str.8-10) Engleski (pdf 191 KB)
Mladen Knežević
Uvodnik

 
OD PADA SOCIJALIZMA DO KRIZE KAPITALIZMA: ISKUSTVA ZEMALJA SREDNJE I ISTOČNE EUROPE (str.7-30)  
FROM THE COLLAPSE OF SOCIALISM TO THE CRISIS OF CAPITALISM: EXPERIENCES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES (str.7-30) Engleski (pdf 356 KB)
Joža Mencinger
Izvorni znanstveni članak

 
SOCIJALNI RAD − PROFESIJA KRIZE: JE LI VRIJEME I ZA KRIZU PROFESIJE? (str.31-50) Hrvatski (pdf 253 KB)
SOCIAL WORK – A CRISIS PROFESSION: IS IT TIME FOR THE CRISIS OF THE PROFESSION? (str.31-50)  
Mladen Knežević
Pregledni rad

 
EKONOMSKA KRIZA – POKRETAČ TRANSFORMACIJE PROFESIJE SOCIJALNOG RADA? (str.51-70) Hrvatski (pdf 278 KB)
ECONOMIC CRISIS AS A POTENTIAL DRIVER OF THE SOCIAL WORK PROFESSION TRANSFORMATION (str.51-70)  
Ana Miljenović
Pregledni rad

 
POLITIKA SOCIJALNOG RADA U KONTEKSTU POLITIKE ŠTEDNJE, SLUČAJ SLOVENIJE 2011.-2012. (str.71-90) Hrvatski (pdf 258 KB)
SOCIAL WORK POLICY IN THE CONTEXT OF AUSTERITY POLICY, SLOVENIAN CASE 2011.-2012. (str.71-90)  
Primož Krašovec
Pregledni rad

 
SOCIJALNI RAD U SRBIJI U KONTEKSTU EKONOMSKE KRIZE I DRUŠTVENE TRANSFORMACIJE (str.91-112) Hrvatski (pdf 264 KB)
SOCIAL WORK IN SERBIA IN THE ECONOMIC CRISIS AND SOCIAL TRANSFORMATION CONTEXT (str.91-112)  
Aleksandar Jugović, Miroslav Brkić
Pregledni rad

 
IZAZOVI DRUŠTVENOG RAZVOJA I PROFESIJA SOCIJALNOG RADA U POSTKONFLIKTNOM I TRANZICIJSKOM DRUŠTVU: ISKUSTVA BOSNI I HERCEGOVINI (str.113-138) Hrvatski (pdf 285 KB)
SOCIAL DEVELOPMENT AND SOCIAL WORK PROFESSION CHALLENGES IN THE POST-CONFLICT AND TRANSITIONAL SOCIETY: BOSNIA AND HERZEGOVINA CASE STUDY (str.113-138)  
Sanela Bašić
Pregledni rad

 
EROZIJA SLOVENSKE SOCIJALNE POLITIKE (str.139-166)  
EROSION OF SLOVENIAN SOCIAL POLICY (str.139-166) Engleski (pdf 439 KB)
Srečo Dragoš
Pregledni rad

 
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD U DOBA EKONOMSKE KRIZE U REPUBLICI MAKEDONIJI (str.167-181)  
SOCIAL POLICY AND SOCIAL WORK IN THE ECONOMIC CRISIS TIMES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (str.167-181) Engleski (pdf 249 KB)
Maja Gerovska Mitev, Sunchica Dimitrijoska
Pregledni rad

 
SIROMAŠTVO KAO IZAZOV ZA SOCIJALNI RAD U KONTEKSTU EKONOMSKE KRIZE U HRVATSKOJ (str.183-200) Hrvatski (pdf 258 KB)
POVERTY AS A SOCIAL WORK CHALLENGE IN THE ECONOMIC CRISIS CONTEXT IN CROATIA (str.183-200)  
Olja Družić Ljubotina
Pregledni rad

 
Prikaz knjige- BESKUĆNIŠTVO: POGLED IZ RAZLIČITIH PERSPEKTIVA (str.201-204) Hrvatski (pdf 194 KB)
Book review- Homelessness: A view from different perspectives (str.201-204)  
Marijana Kletečki Radović
Ostalo