Ljetopis socijalnog rada, Vol.2 No.2

 

 Datum izdavanja: Prosinac 1995.
 

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.

SadržajPuni tekst
Uvodna riječ (str.1-6) hrvatski pdf 825 KB
(str.1-6)  
Marina Ajduković 
Uvodnik
 
POTEŠKOĆE PROGNANE DJECE U VLASTITOM VIĐENJU I VIĐENJU MAJKI (str.7-12) hrvatski pdf 227 KB
SELF-ASSESSMENT AND MOTHERS ASSESSMENT OF DIFFICULTIES OF DISPLACED CHILDREN (str.7-12)  
Josip Janković 
Izvorni znanstveni članak
 
EVALUACIJA PROGRAMA UČENJA RJEŠAVANJA SUKOBA U DJEČJOJ DOBI (str.13-26) hrvatski pdf 495 KB
EVALUATION OF THE LEARNING PROGRAMME OF CONFLICT RESOLUTION SKILLS WITH SCHOOL-AGE CHILDREN (str.13-26)  
Branka Sladović 
Izvorni znanstveni članak
 
ULOGA OBITELJI U SAMOPOIMANJU ADOLESCENATA (str.27-40) hrvatski pdf 541 KB
ROLE OF THE FAMILYIN SELFUNDERSTANDING OF ADOLESCENTS (str.27-40)  
Kristina Čiček 
Izvorni znanstveni članak
 
PSIHOSOCIJALNA PRILAGODBA ADOLESCENATA NA PROGONSTVO (str.41-49) hrvatski pdf 314 KB
PSYCHOSOClAL ADJUSTMENT OF ADOLESCENTS ON DISPLACEMENT (str.41-49)  
Marina Ajduković, Damir Ljubotina 
Izvorni znanstveni članak
 
"ROMSKA KOMPONENTA" MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE U ŽUPANIJI MEĐIMURSKOJ (str.51-51) hrvatski pdf 629 KB
ROMANIES COMPONENT OF YOUTH DELINQUENCY COUNTY OF MEĐIMURJE (str.69-69)  
Ivan Magdalenić 
Izvorni znanstveni članak
 
RAZLIKE IZMEĐU MALOLJETNIH DELINKVENATA I NEDELINKVENATA U ODNOSU NA PRIHVAĆENE VRIJEDNOSTI (str.69-78) hrvatski pdf 364 KB
DIFFERENCES IN VALUE ORIENTATIONS BETWEEN YOUTH DELINQUENTS AND NON-DELINQUENTS (str.69-78)  
Danko Bakić 
Izvorni znanstveni članak
 
SREDNJOŠKOLCI I OVISNOSTI (str.79-92) hrvatski pdf 529 KB
HIGHSCHOOL STUDENTS AND ADICTIONS (str.79-92)  
Gordana Medarac, Sanda Puljiz 
Stručni rad
 
MOGUĆNOSTI OSUĐENIKA ZA VERTIKALNU SOCIJALNU PROMOCIJU (str.93-109) hrvatski pdf 585 KB
POSSIBILITIES OF VERTICAL SOCIAL PROMOTION FOR CONVICTED PEOPLE (str.93-109)  
Mladen Knežević 
Izvorni znanstveni članak
 
Teoretske paradigme i perspektive u socijlanom radu (str.111-123) hrvatski pdf 454 KB
Theoretical paradigms and perspectives in social work (str.111-123)  
Aleksandar Halmi 
Pregledni rad
 
Nekoliko mogućih elemenata teorije sustava u teoriji i praksi socijalnog rada (str.125-135) hrvatsk ipdf 384 KB
Some possible elements from system theory in social work theory and practice (str.125-135)  
Mladen Knežević 
Pregledni rad
 
Mogućnosti socijalnog rada u organiziranju zajednice (str.137-147) hrvatski pdf 439 KB
Possibilities in social work in organizing community (str.137-147)  
Nino Žganec 
Pregledni rad
 
Umiranje i gubici u starosti (str.149-163) hrvatskipdf 541 KB
Dying and losses in old age (str.149-163)  
Dušan Milinković 
Pregledni rad
 
Supervizija u psihosocijalnom radu (str.165-177) hrvatski pdf 420 KB
Supervision in psycho social work (str.165-177)  
Nino Žganec 
Pregledni rad
 
Značenje supervizije u profesionalnom razvoju socijlanih radnika (str.179-189) hrvatski pdf 346 KB
THE IMPORTANCE OF SUPERVISION IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SOCIAL WORKERS (str.179-189)  
Marina Ajduković, Boris Hudina, Nataša Jovanović 
Izvorni znanstveni članak
 
INDIVIDUALNA PODRŠKA PROGNANOJ DJECI (str.191-209) hrvatski pdf 687 KB
INDIVIDUAL SUPPORT TO DISPLACED CHILDREN (str.191-209)  
Josip Janković, Zdravka Leutar, Marijana Majdak 
Stručni rad
 
PROGRAM PSIHOSOCIJALNE POMOCI ŽENAMA PROGNANICAMA 1 IZBJEGLICAMA U KOLEKTIVNOM SMJEŠTAJU U ZAGREBU (str.209-226) hrvatski pdf 592 KB
PROGRAMME OF PSYCHO-SOCIAL ASSISTANCE TO REFUGEE AND DISPLACED WOMEN IN COLLECTIVE CENTRES IN ZAGREB (str.209-226)  
Nina Pečnik, Mira Miškulin 
Stručni rad
 
GRUPNI RAD S RODITELJIMA DJECE SMJEŠTENE U DJEČJI DOM (str.227-232) hrvatski pdf 182 KB
GROUP WORK WITH PARENTS OF CHILDREN LIVING IN CHILDREN'S HOME (str.227-232)  
Kosa Bortek, Blanka Zic 
Stručni rad
 
SMJERNICE ZA SPRJECAVANJE POREMECAJA U PONAšANJU DJECE STRADALNIKA RATA (str.233-236) hrvatski pdf 138 KB
(str.233-236)  
Marina Ajduković, Josip Janković, Suzana Horvat -Kutle, Antonija Žižak 
Stručni rad
 
ISKUSTVO PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE PROGNANICIMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI(str.239-245) hrvatski pdf 201 KB
EXPERIENCE OF PSYCHOSOCIAL SUPPORT TO ELDERLY DISPLACED PEOPLE(str.239-245)  
Ivo Vidojević, Sanja Cesar, Zdravka Leutar 
Stručni rad
 
RAZVOJ I TEŽIŠTA SUPERVIZIJE U NJEMACKOJ (str.245-256) hrvatski pdf 430 KB
Nino Žganec 
Ostalo
 
Razvoj obrazovanja socijalnih radnika u Hrvatskoj (str.257-259) hrvatski pdf 101 KB
Natalija Mujić 
Recenzija, Prikaz
 
SLUŽBE ZA ZAŠTITU ZLOSTAVLJANE 1 ZANEMARENE DJECE U AUSTRIJI (str.260-261) hrvatski pdf 45 KB
Nina Pečnik 
Recenzija, Prikaz
 
STRUČNI SAJAM SOCIJALNOG RADA München, 22 - 24. lipnja 1995. (str.263-264) hrvatski pdf 46 KB
Nino Žganec 
Recenzija, Prikaz
 
CHILD ABUSE AND NEGLECT 1994. (str.265-272) hrvatsk ipdf 256 KB
Branka Sladović 
Recenzija, Prikaz
 
N.R. Hooyman - H.A. Kiyak: SOCIAL GERONTOLOGY: A Multidisciplinary Perspective(str.273-274) hrvatskipdf 66 KB
Dušan Milinković 
Recenzija, Prikaz
 
Jesper Juul•. RAZGOVORI S OBITELJIMA: PERSPEKTIVE 1 PROCESI (str.275-276) hrvatski pdf 75 KB
Marina Ajduković 
Recenzija, Prikaz