Ljetopis socijalnog rada, Vol.19 No.3

Datum izdavanja: Veljača 2013.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
EPIDEMIOLOŠKO ISTRAŽIVANJE PREVALENCIJE I INCIDENCIJE NASILJA NAD DJECOM U OBITELJI U HRVATSKOJ (str.367-412) Hrvatski (pdf 278 KB)
EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH OF PREVALENCE AND INCIDENCE OF FAMILY VIOLENCE ON CHILDREN IN CROATIA (str.367-412)  
Marina Ajduković, Ivan Rimac, Miroslav Rajter, Nika Sušac
Izvorni znanstveni članak

 
ZNAČAJ KVALITETNIH PODATAKA ZA KREIRANJE POLITIKA ZA PREVENCIJU NASILJA NAD DJECOM U OBITELJI (str.413-437) Hrvatski (pdf 278 KB)
IMPORTANCE OF HIGH QUALITY DATA FOR CREATING POLICIES FOR PREVENTION OF FAMILY VIOLENCE AGAINST CHILDREN (str.413-437)  
Marina Ajduković, Jelena Ogresta, Ivan Rimac
Pregledni rad

 
ANALIZA OBILJEŽJA PRIJAVLJENIH DOGAĐAJA NASILJA NAD DJECOM U OBITELJI EVIDENTIRANIH U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (str.439-477) Hrvatski (pdf 226 KB)
ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF INCIDENTS OF CHILD ABUSE CASES REGISTERED IN SOCIAL CARE CENTRES (str.439-477)  
Jelena Ogresta, Ivan Rimac, Marina Ajduković, Lea Skokandić
Izvorni znanstveni članak

 
ETIČKI STANDARDI PRIMJENE FOKUSNIH GRUPA U ISTRAŽIVANJU NASILJA NAD DJECOM U OBITELJI (str.479-514) Hrvatski (pdf 240 KB)
ETHICAL STANDARDS FOR FOCUS GROUPS IN CHILD ABUSE RESEARCH (str.479-514)  
Ivan Rimac, Jelena Ogresta
Izvorni znanstveni članak

 
OSVRT UREDA PRVOBRANITELJICE ZA DJECU NA NEKE OD ZAKLJUČAKA EPIDEMIOLOŠKOG ISTRAŽIVANJA ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA DJECE BECAN (str.515-520) Hrvatski (pdf 53 KB)
Mila Jelavić, Davorka Osmak Franjić
Ostalo

 
Prikaz skupa XIX. MEĐUNARODNI KONGRES O ZLOSTAVLJANJU I ZANEMARIVANJU DJECE (str.521-526) Hrvatski (pdf 59 KB)
Marina Ajduković
Ostalo

 
Prikaz knjige Vesna Bilić, Gordana Buljan Flander i Hana Hrpka NASILJE NAD DJECOM I MEĐU DJECOM (str.527-530) Hrvatski (pdf 41 KB)
Petar Smontara
Ostalo