Ljetopis socijalnog rada, Vol.19 No.2

Datum izdavanja: Siječanj 2013.
SadržajPuni tekst
ULOGA SUVREMENIH KONCEPATA SOCIJALNOG RADA U SUOČAVANJU S NAUČENOM BESPOMOĆNOŠĆU KOD DJECE S PROBLEMIMA U UČENJU (str.191-213)  
THE ROLE OF CONTEMPORARY SOCIAL WORK CONCEPTS IN DEALING WITH LEARNED HELPLESSNESS OF CHILDREN WITH LEARNING DIFFICULTIES (str.191-213) Engleski (pdf 152 KB)
Nina Mešl, Tadeja Kodele, Gabi Čačinovič Vogrinčič
Izvorni znanstveni članak

 
NEKE DETERMINANTE VRŠNJAČKOG NASILJA U ADOLESCENCIJI (str.215-240) Hrvatski (pdf 183 KB)
SOME DETERMINANTS OF PEER VIOLENCE IN ADOLESCENCE (str.215-240)  
Lucija Vejmelka
Pregledni rad

 
RODNA OSJETLJIVOST PRILIKOM PROCJENE RIZIKA I POTREBA TE PROGRAMIRANJA INTERVENCIJA ZA DJEVOJKE S PROBLEMIMA U PONAŠANJU (str.241-274) Hrvatski (pdf 219 KB)
GENDER SENSITIVITY IN RISK AND NEEDS ASSESSMENT AND INTERVENTION PROGRAMMING FOR GIRLS WITH BEHAVIOR PROBLEMS (str.241-274)  
Ivana Jeđud Borić
Pregledni rad

 
PERCEPCIJA STRATEGIJA SUOČAVANJA UNUTAR OBITELJI KOD ADOLESCENATA (str.275-296)  
ADOLESCENTS' PERCEPTION OF COPING STRATEGIES WITHIN FAMILIES (str.275-296) Engleski (pdf 151 KB)
Slađana Zuković, Olivera Knežević-Florić, Stefan Ninković
Izvorni znanstveni članak

 
POVEZANOST PERCEPCIJE VAŽNOSTI POTREBA DJECE, KVALITETE ŽIVOTA I OBITELJSKIH TE POSLOVNIH ULOGA (str.297-316) Hrvatski (pdf 139 KB)
RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTIONS OF CHILDREN'S NEEDS IMPORTANCE, QUALITY OF LIFE AND FAMILY AND WORK ROLES (str.297-316)  
Vesna Anđelković, Snežana Vidanović, Vladimir Hedrih
Izvorni znanstveni članak

 
POVEZANOST POSTUPAKA KAŽNJAVANJA I ALTERNATIVA KAŽNJAVANJU KOD DOŽIVLJAJA BLAŽIH I IZRAZITO NEPRIMJERENIH PONAŠANJA DJETETA (str.317-344) Hrvatski (pdf 178 KB)
RELATIONSHIP BETWEEN PUNISHMENT ACTIONS AND ALTERNATIVES TO PUNISHMENT IN PERCEPTION OF MILD AND EXTREME MISBEHAVIOR IN CHILDREN (str.317-344)  
Eva Anđela Delale, Ljiljana Muslic, Kristina Drpić
Izvorni znanstveni članak

 
Prikaz skupa- VI ICCCPO REGIONALNA KONFERENCIJA UDRUGA RODITELJA DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI Beograd, 28. travnja 2012. (str.345-346) Hrvatski (pdf 32 KB)
Anita Džombić
Ostalo

 
Prikaz skupova-VIII. MEĐUNARODNA INTERDISCIPLINARNA KONFERENCIJA O KLINIČKOJ SUPERVIZIJI Garden City, Long Island, SAD, 13. - 15. lipnja 2012. XXXIV. GODIŠNJI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ UDRUŽENJA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG RADA S GRUPAMA »STRAST ZA GRUPNI RAD: MEĐUNARODNI RAZGOVOR« Garden City, Long Island, SAD, 14. - 17. lipnja 2012. (str.347-353) Hrvatski (pdf 62 KB)
Marina Ajduković
Ostalo

 
Prikaz skupa- SVJETSKA KONFERENCIJA SOCIJALNOG RADA I SOCIJALNOG RAZVOJA: AKCIJA I UTJECAJ Stockholm, Švedska, 8.-12. srpnja 2012. (str.353-358) Hrvatski (pdf 45 KB)
Marina Milić Babić, Marko Buljevac
Ostalo

 
Prikaz skupa- LJETNA ŠKOLA »SOCIJALNI RAD I RAZVOJ ZAJEDNICE« Zagreb, 2.-7. srpnja 2012. (str.359-360) Hrvatski (pdf 27 KB)
Nino Žganec
Ostalo