Ljetopis socijalnog rada, Vol.19 No.1

Datum izdavanja: Svibanj 2012.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
SUBJEKTIVNA KVALITETA ŽIVOTA LJUDI KOJI ŽIVE U SIROMAŠTVU I ZAPOSLENIH OSOBA RAZLIČITOG MATERIJALNOG STATUSA (str.5-28) Hrvatski (pdf 158 KB)
SUBJECTIVE QUALITY OF LIFE OF INDIVIDUALS LIVING IN POVERTY AND EMPLOYED PERSONS OF DIFFERENT ECONOMIC STATUS (str.5-28)  
Olja Družić Ljubotina
Izvorni znanstveni članak

 
POTREBA I ZNAČAJ RAZVOJA SURADNJE PROBACIJSKOG SUSTAVA I SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U RH (str.29-52) Hrvatski (pdf 163 KB)
NEED AND IMPORTANCE OF DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN THE PROBATION AND THE SOCIAL CARE SYSTEM IN CROATIA (str.29-52)  
Snježana Maloić, Saša Rajić
Pregledni rad

 
PRVA EPIZODA SHIZOFRENIJE – VAŽNOST RANOG OTKRIVANJA BOLESTI: ŠTO O TOME TREBAJU ZNATI SOCIJALNI RADNICI? (str.53-72) Hrvatski (pdf 142 KB)
THE FIRST EPISODE SCHIZOPHRENIA: THE IMPORTANCE OF EARLY DETECTION OF ILLNESS WHAT DO SOCIAL WORKERS NEED TO KNOW (str.53-72)  
Draženka Ostojić
Pregledni rad

 
PRIJEDLOG INTERVENCIJA U SUSTAVU SKRBI O MENTALNOM ZDRAVLJU A S CILJEM INKLUZIJE OSOBA S PSIHIČKIM POREMEĆAJIMA U DRUŠTVO (str.73-94) Hrvatski (pdf 288 KB)
PROPOSITION OF CHANGES TO THE MENTAL HEALTH CARE SYSTEM AIMED AT INCLUSION OF INDIVIDUALS WITH PSYCHICAL DISORDERS INTO SOCIETY (str.73-94)  
Ema Ničea Gruber
Pregledni rad

 
STILOVI PRIVRŽENOSTI IZ PERSPEKTIVE RANIH MALADAPTIVNIH SHEMA (str.95-118)  
ATTACHMENT PATTERNS FROM THE PERSPECTIVE OF EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS (str.95-118) Engleski (pdf 183 KB)
Tatjana Stefanović Stanojević, Jasminka Nedjeljković
Izvorni znanstveni članak

 
DOPRINOS SOCIO-DEMOGRAFSKIH I PSIHO-SOCIJALNIH OBILJEŽJA UDOMITELJA OBJAŠNJENJU MOTIVA UDOMITELJA ZA BAVLJENJE UDOMITELJSTVOM DJETETA (str.119-144) Hrvatski (pdf 134 KB)
CONTRIBUTION OF FOSTER PARENTS' SOCIO-DEMOGRAPHIC AND PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS IN EXPLAINING FOSTER PARENTS' MOTIVES FOR PROVIDING FOSTER CARE TO CHILDREN (str.119-144)  
Maja Laklija
Izvorni znanstveni članak

 
OBITELJSKA OTPORNOST – TEORIJA I PRIMJENA KONCEPTA U SOCIJALNOM RADU (str.145-167) Hrvatski (pdf 296 KB)
FAMILY RESILIENCE – THEORY AND CONCEPT APPLICATION IN SOCIAL WORK (str.145-167)  
Gordana Berc
Pregledni rad

 
Prikaz knjige INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA U PROFESIONALNOM KONTEKSTU Antonija Žižak, Vlasta Vizek Vidović, marina Ajduković (str.169-171) Hrvatski (pdf 30 KB)
Branka Sladović Franz
Ostalo

 
Prikaz skupa ZAŠTITA DJETETA U POSTUPCIMA POLICIJE TE KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU (str.173-179) Hrvatski (pdf 44 KB)
Daša Poredoš Lavor
Ostalo

 
Prikaz konferencije RAŠIRENOST NASILJA NAD DJECOM U OBITELJI I MEĐU VRŠNJACIMA (str.181-186) Hrvatski (pdf 53 KB)
Marina Ajduković, Jelena Ogresta, Nika Sušac
Ostalo