Ljetopis socijalnog rada, Vol.18 No.3

Datum izdavanja: Prosinac 2011.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
ZNAČAJKE PROCESA ODLUČIVANJA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA DJECU (str.439-467) Hrvatski (pdf 293 KB)
CHARACTERISTICS OF DECISION-MAKING PROCESS IN CHILDREN’S SOCIAL CARE (str.439-467)  
Branka Sladović Franz
Pregledni rad

 
SPREMNOSTI UDOMITELJA ZA BAVLJENJA UDOMITELJSTVOM I DOŽIVLJAJ VLASTITE ULOGE UDOMITELJA U SURADNJI S CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB (str.469-496) Hrvatski (pdf 515 KB)
WILLINGNESS OF FOSTER PARENTS TO CONTINUE FOSTER PRACTICE AND THEIR PERSPECTIVE ON THE ROLE IN COOPERATION WITH SOCIAL CARE CENTRES (str.469-496)  
Maja Laklija
Izvorni znanstveni članak

 
OBILJEŽJA VRŠNJAČKOG NASILJA (str.497-526) Hrvatski (pdf 322 KB)
PEER VIOLENCE CHARACTERISTICS (str.497-526)  
Kristina Sesar
Pregledni rad

 
RODNE RAZLIKE I PREDIKTORI PARTNERSKOG NASILJA U MLADENAČKIM VEZAMA (str.527-553) Hrvatski (pdf 577 KB)
GENDER DIFFERENCES AND PREDICTORS OF VIOLENCE IN YOUTH RELATIONSHIPS (str.527-553)  
Dean Ajduković, Ajana Löw, Nika Sušac
Izvorni znanstveni članak

 
OSOBNO USMJEREN PRISTUP PRI INDIVIDUALNOM PLANIRANJU ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U INSTITUCIJSKIM UVJETIMA (str.555-577) Hrvatski (pdf 364 KB)
PERSON-CENTRED APPROACH TO INDIVIDUAL PLANNING FOR PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN INSTITUTIONAL CONTEXT (str.555-577)  
Jasna Lesički
Uvodnik

 
VOLONTIRANJE STUDENATA S DJECOM I MLADIMA S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA (str.579-600) Hrvatski (pdf 399 KB)
STUDENT VOLUNTEERING AMONG CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (str.579-600)  
Sanja Skočić Mihić, Darko Lončarić, Aileen Rudelić
Izvorni znanstveni članak

 
TEORIJSKA PITANJA I METODOLOŠKI IZAZOVI U ISTRAŽIVANJIMA RAZVOJA DJEČJIH ETNIČKIH PREDRASUDA (str.601-633) Hrvatski (pdf 341 KB)
Jasmina Tomašić
Pregledni rad

 
Iskustva iz prakse- Iskustvo CZSS-a Novi Marof u približavanju socijalnog rada lokalnoj zajednici (str.635-638) Hrvatski (pdf 203 KB)
Ostalo  
Prikaz skupa- V. simpozij socijalnih radnika: Volonterizam i socijalni rad- zajedno za humanije društvo (str.639-642) Hrvatski (pdf 214 KB)
Lucija Vejmelka, Ana Miljenović
Ostalo

 
Prikaz knjige- Razvoj dugotrajne opskrbe uslugama (socijalne skrbi): Ljudi i procesi – eksperment (str.643-645) Hrvatski (pdf 198 KB)
Kristina Urbanc
Ostalo