Ljetopis socijalnog rada, Vol.18 No.1

Datum izdavanja: Svibanj 2011.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
SIROMAŠTVO I SOCIJALNI RAD: KOLIKO JE SIROMAŠTVO DOISTA »TEMA« SOCIJALNOG RADA? (str.5-29) Hrvatski (pdf 269 KB)
POVERTY AND SOCIAL WORK: TO WHAT EXTENT SOCIAL WORK ADDRESSES THE ISSUE OF "POVERTY"? (str.5-29)  
Olja Družić Ljubotina, Marijana Kletečki Radović
Pregledni rad

 
SOCIOEKONOMSKE PRILIKE OBITELJI I KVALITETA OBITELJSKE INTERAKCIJE KAO PREDIKTORI ŠKOLSKOG USPJEHA SREDNJOŠKOLACA U HRVATSKOJ, BOSNI I HERCEGOVINI I MAKEDONIJI (str.31-62) Hrvatski (pdf 368 KB)
SOCIOECONOMIC STATUS AND QUALITY OF FAMILY INTERACTION AS PREDICTORS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN CROATIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA AND MACEDONIA (str.31-62)  
Slavica Šimić Šašić, Mira Klarin, Ana Proroković
Izvorni znanstveni članak

 
RAZLIKE U ZADOVOLJSTVU BRAKOM OVISNO O PROFILU EGOGRAMA I STILU INTERPERSONALNE RAZMJENE PARTNERA (str.63-81) Hrvatski (pdf 279 KB)
DIFFERENCES IN MARITAL SATISFACTION DEPENDING ON EGOGRAM PROFILES AND INTERPERSONAL STYLES OF PARTNERS (str.63-81)  
Kristina Brajović Car, Marina Hadži Pešić
Izvorni znanstveni članak

 
POVEZANOST STILOVA LJUBAVI S PRIVRŽENOŠĆU, BRIŽNOŠĆU I SEKSUALNIM ZADOVOLJSTVOM U LJUBAVNIM VEZAMA (str.83-102) Hrvatski (pdf 259 KB)
CORRELATION OF STYLES OF LOVE WITH ATTACHMENT, CARE AND SEXUAL SATISFACTION IN INTIMATE RELATIONSHIPS (str.83-102)  
Gordana Nikić
Izvorni znanstveni članak

 
OBILJEŽJA KOCKANJA ZAGREBAČKIH ADOLESCENATA (str.103-125) Hrvatski (pdf 504 KB)
GAMBLING OF ADOLESCENTS IN ZAGREB (str.103-125)  
Dora Dodig, Neven Ricijaš
Izvorni znanstveni članak

 
IZAZOVI PROBLEMA KOCKANJA U SLOVENIJI (str.127-152)  
POLICY CHALLENGES OF PROBLEM GAMBLING IN SLOVENIA (str.127-152) Engleski (pdf 282 KB)
Matej Makarovič, Mirna Macur, Borut Rončević
Izvorni znanstveni članak

 
PRILOZI DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI - ISKUSTVA IZ PRAKSE (str.153-166) Hrvatski (pdf 274 KB)
CONTRIBUTION TO THE SOCIAL CARE SYSTEM DEVELOPMENT - PRACTICAL EXPERIENCE (str.153-166)  
Sergej-Augustin Erdelja
Stručni rad

 
PRIKAZI SKUPOVA Prvi hrvatski kongres duhovne psihijatrije (str.167-168) Hrvatski (pdf 190 KB)
CONVENTION REVIEWS First croatian conference of spiritual psychiatry (str.167-168)  
Jelena Ivelić
Ostalo

 
PRIKAZ KNJIGA Vještine u kvartovskom radu-Paul Henderson i David N. Thomas (str.171-174) Hrvatski (pdf 209 KB)
BOOK REVIEWS Skills in neighbourhood work-Paul Henderson i David N. Thomas (str.171-174)  
Nino Žganec
Ostalo

 
PRIKAZ KNJIGA Raditi s djecom, mladima i obitelji-Sandra Puljiz (ur.) (str.171-174) Hrvatski (pdf 206 KB)
BOOK REVIEWS To work with children, youth and family-Sandra Puljiz (ed.) (str.171-174)  
Linda Rajhvajn Bulat
Ostalo