Ljetopis socijalnog rada, Vol.17 No.3

Datum izdavanja: Veljača 2011.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
KVALITATIVNA ANALIZA ISKUSTVA STRUČNIH DJELATNIKA KAO DOPRINOS EVALUACIJI PROCESA UVOĐENJA NOVOG MODELA RADA U CENTRE ZA SOCIJALNU SKRB (str.319-352) Hrvatski (pdf 345 KB)
QUALITATIVE ANALYSIS OF PROFESSIONALS' EXPERIENCE AS A CONTRIBUTION TO THE EVALUATION OF INTRODUCING A NEW WORK MODEL IN SOCIAL CARE CENTRES (str.319-352)  
Marina Ajduković, Kristina Urbanc
Izvorni znanstveni članak

 
NOVI MODEL RADA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB: IZAZOVI I PREPORUKE (str.353-389) Hrvatski (pdf 329 KB)
NEW MODEL OF SOCIAL CARE CENTRES: CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS (str.353-389)  
Kristina Urbanc, Marina Ajduković
Pregledni rad

 
ZAJEDNICE KOJE BRINU: CTC UPITNIK ZA DJECU I MLADE U PROCJENI POTREBA ZA PREVENTIVNIM INTERVENCIJAMA (str.391-412) Hrvatski (pdf 534 KB)
COMMUNITIES THAT CARE: CTC NEEDS ASSESMENT QUESTIONNAIRE FOR PLANNING PREVENTIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE (str.391-412)  
Josipa Mihić, Miranda Novak, Josipa Bašić
Izvorni znanstveni članak

 
INTERVENCIJE U OBITELJSKOM OKRUŽENJU: MOGUĆNOST PREVENCIJE IZDVAJANJA DJECE I MLADIH RIZIČNOG PONAŠANJA IZ OBITELJI (str.413-443) Hrvatski (pdf 360 KB)
HOME-BASED INTERVENTIONS: OPPORTUNITIES FOR PREVENTION OF OUT-OF-HOME PLACEMENTS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE ENGAGED IN RISKY BEHAVIOUR (str.413-443)  
Ivana Maurović
Pregledni rad

 
KORELATI I PREVALENCIJA DEPRESIJE KOD OSOBA SMJEŠTENIH U KINESKIM DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE: IMPLIKACIJE ZA USLUGE I INTERVENCIJE (str.445-460)  
CORRELATES AND PREVALENCE OF DEPRESSION IN CHINESE RESIDENTS OF NURSING HOMES IN HONG KONG AND IMPLICATIONS FOR SERVICES AND INTERVENTION POLICIES (str.445-460) Engleski (pdf 296 KB)
Jerf W. K. Yeung, Kwok-Lai Yuk Ching, Annie Chung
Izvorni znanstveni članak

 
Prikaz skupa TRIBINA: NAŠ SVIJET SLOBODAN OD ZLOSTAVLJANJA STARIJIH OSOBA (str.461-464) Hrvatski (pdf 230 KB)
Daša Poredoš Lavor
Ostalo

 
Prikaz skupa IV. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA SIROMAŠTVO, SOCIJALNA ISKLJUČENOST I SOCIJALNI RAD (str.465-469) Hrvatski (pdf 224 KB)
Vanja Branica, Eva Andjela Delale
Ostalo

 
Prikaz knjige KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U ZDRAVSTVU Damir Lučanin i Jasminka Despot Lučanin (urednici) (str.471-473) Hrvatski (pdf 211 KB)
Gordana Pavleković
Ostalo