Ljetopis socijalnog rada, Vol.17 No.2

Datum izdavanja: Rujan 2010.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
INTEGRIRANJE SPOZNAJA U SOCIJALNOM RADU (str.171-194) Hrvatski (pdf 146 KB)
KNOWLEDGE INTEGRATION IN SOCIAL WORK (str.171-194)  
Ana Miljenović
Pregledni rad

 
KAKO DEFINIRATI I MJERITI KOMPETENCIJE STUDENATA – VALIDACIJA SKALE PERCIPIRANE KOMPETENTNOSTI ZA PSIHOSOCIJALNI RAD (str.195-221) Hrvatski (pdf 137 KB)
HOW TO DEFINE AND MEASURE STUDENTS' COMPETENCIES – VALIDATION OF THE PERCEIVED COMPETENCE FOR PSYCHOSOCIAL WORK SCALE (str.195-221)  
Aleksandra Huić, Neven Ricijaš, Vanja Branica
Izvorni znanstveni članak

 
KVALITETNO UDOMITELJSTVO DJECE I ODRASLIH OSOBA IZ PERSPEKTIVE UDOMITELJA NA PODRUČJU BARANJE (str.223-239) Hrvatski (pdf 102 KB)
QUALITY FOSTER CARE OF CHILDREN AND ADULTS FROM THE PERSPECTIVE OF FOSTER CARE PROVIDERS IN THE AREA OF BARANYA (str.223-239)  
Nives Savanović
Izvorni znanstveni članak

 
SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM U NEPROFITNOM SEKTORU (str.241-262) Hrvatski (pdf 118 KB)
SOCIAL WORK WITH PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE NON-PROFIT SECTOR (str.241-262)  
Maja Sivrić, Zdravka Leutar
Prethodno priopćenje

 
KREATIVNO IZRAŽAVANJE KAO SREDSTVO POTPOMOGNUTE KOMUNIKACIJE KOD OSOBA OBOLJELIH OD ALZHEIMEROVE BOLESTI (str.263-279) Hrvatski (pdf 223 KB)
CREATIVE EXPRESSION AS MEANS OF ASSISTED COMMUNICATION IN ALZHEIMER'S DISEASE PATIENTS (str.263-279)  
Dijana Škrbina, Saša Radić
Stručni rad

 
Iskustva iz prakse- PSIHOSOCIJALNI PRISTUP I ALKOHOLIZAM: ISKUSTVO RADA U KLUBOVIMA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA (str.281-294) Hrvatski (pdf 83 KB)
PSYCHOSOCIAL APPROACH AND ALCOHOLISM: EXPERIENCE OF CLUBS OF TREATED ALCOHOLICS (str.281-294)  
Ana Miljenović
Stručni rad

 
Prikaz skupa- I. ZAJEDNIČKA SVJETSKA KONFERENCIJA O SOCIJALNOM RADU I SOCIJALNOM RAZVOJU: RAZVIJANJE PROGRAMA DJELOVANJA (str.295-299) Hrvatski (pdf 44 KB)
Ana Miljenović
Ostalo

 
Prikaz seminara- USPJEŠNO POUČAVANJE I UČENJE U VISOKOM OBRAZOVANJU (str.301-302) Hrvatski (pdf 30 KB)
Lucija Vejmelka
Ostalo

 
Prikaz knjige- TRETMAN SEKSUALNIH DELINKVENATA I ZAŠTITA ZAJEDNICE, Lana Mužinić i Ljiljana Vukota (urednice) (str.303-305) Hrvatski (pdf 32 KB)
Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige- PITALI STE PSIHIJATRA, Elvira Koić (str.307-313) Hrvatski (pdf 55 KB)
Daša Poredoš
Recenzija, Prikaz