Ljetopis socijalnog rada, Vol.17 No.1

Datum izdavanja: Svibanj 2010.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
KORIŠTENJE TEORIJA DJELOVANJA U PRAKSI SOCIJALNOG RADA S OBITELJIMA: SUSTVARANJE ZNANJA U PRAKSI (str.5-25)  
THE USE OF THEORIES OF ACTION IN THE PRACTICE OF SOCIAL WORK WITH FAMILIES: THE CO-CREATION OF KNOWLEDGE IN PRACTICE (str.5-25) Engleski (pdf 180 KB)
Nina Mešl
Izvorni znanstveni članak

 
ZNAČAJ SEKSUALNIH TEMA U SOCIJALNOM RADU (str.27-48) Hrvatski (pdf 118 KB)
SIGNIFICANACE OF SEXUALITY ISSUES IN SOCIAL WORK (str.27-48)  
Ana Miljenović
Pregledni rad

 
UČESTALOST I MEĐUODNOSI KOREKTIVNIH I PREVENTIVNIH ODGOJNIH POSTUPAKA MAJKI DJECE PREDŠKOLSKE DOBI (str.49-69) Hrvatski (pdf 118 KB)
FREQUENCY AND CORRELATION OF CORRECTIVE AND PREVENTIVE CHILD-REARING PRACTICES OF PRESCHOOLERS’ MOTHERS (str.49-69)  
Eva Anđela Delale, Ninoslava Pećnik
Izvorni znanstveni članak

 
PRIVRŽENOST, AGRESIVNOST I POTREBA ZA TRAŽENJEM UZBUĐENJA U ADOLESCENCIJI (str.71-92) Hrvatski (pdf 123 KB)
ATTACHMENT, AGGRESSION AND STIMULUS SEEKING IN ADOLESCENCE (str.71-92)  
Tatjana Stefanović Stanojević, Snezana Vidanović, Vesna Anđelković
Izvorni znanstveni članak

 
PERCEPCIJA STRUČNJAKA O OČEVIMA U PROVEDBI NADZORA NAD IZVRŠAVANJEM RODITELJSKE SKRBI (str.93-108) Hrvatski (pdf 97 KB)
EXPERTS’ PERCEPTION OF FATHERS IN IMPLEMENTATION OF SUPERVISION OF PARENTAL CARE (str.93-108)  
Branka Sladović Franz, Vanja Branica
Stručni rad

 
OBITELJ I UDOVIŠTVO (str.109-127) Hrvatski (pdf 105 KB)
FAMILY AND WIDOWHOOD (str.109-127)  
Maca Cicak
Pregledni rad

 
KNJIŽNICA STUDIJSKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA: RAZVOJ DO PROCESA INFORMATIZACIJE (str.129-147) Hrvatski (pdf 553 KB)
LIBRARY OF THE SOCIAL WORK STUDY CENTRE: LIBRARY’S DEVELOPMENT AND INFORMATISATION (str.129-147)  
Ksenija Švenda Radeljak
Pregledni rad

 
Prikaz skupa- II. HRVATSKI KONGRES PRIMIJENJENE PSIHOLOGIJE:»ZAŠTITA ZDRAVLJA DJECE I MLADIH« (str.149-154) Hrvatski (pdf 50 KB)
Ana Tokić, Linda Rajhvajn Bulat
Ostalo

 
Prikaz skupa- IV. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA: »SOCIJALNI RAD U ZAJEDNICI« (str.155-157) Hrvatski (pdf 34 KB)
Marko Buljevac, Ana Miljenović
Ostalo

 
Prikaz knjige - PRIMIJENJENA PSIHOLOGIJA: DVADESET PITANJA, DVADESET ODGOVORA (str.159-161) Hrvatski (pdf 31 KB)
Marina Ajduković
Ostalo

 
Prikaz knjige - IZAZOVI GRUPNOG RADA S DJECOM, MLADIMA I ODRASLIMA U RIZIKU (str.163-165) Hrvatski (pdf 36 KB)
Marina Ajduković
Ostalo