Ljetopis socijalnog rada, Vol.16 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 2009.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
Predgovor (str.185-186) Hrvatski (doc 41 KB)
Foreword 185 (str.187-188)  
Kristina Urbanc
Uvodnik

 
UKLJUČIVANJE KORISNIKA USLUGA U ISTRAŽIVANJE I POUČAVANJE: IMA LI TOME MJESTA U ISTOČNOEUROPSKOM SOCIJALNOM RADU (str.189-205) Hrvatski (pdf 100 KB)
SERVICE USERS INVOLVEMENT IN RESEARCH AND TEACHING: IS THERE A PLACE FOR IT IN EASTERN EUROPEAN SOCIAL WORK (str.207-222) Engleski (pdf 100 KB)
Darja Zaviršek, Petra Videmšek
Pregledni rad

 
UKLJUČIVANJE KORISNIKA USLUGA SOCIJALNE SKRBI U PRAKSU, OBRAZOVANJE I ISTRAŽIVANJE U SOCIJALNOM RADU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (str.223-239) Hrvatski (pdf 98 KB)
SERVICE USER INVOLVEMENT IN SOCIAL WORK PRACTICE, EDUCATION AND RESEARCH IN BOSNIA-HERZEGOVINA (str.241-257) Engleski (pdf 102 KB)
Sanela Čekić Bašić
Pregledni rad

 
UKLJUČIVANJE KORISNIKA USLUGA U IZOBRAZBU U SOCIJALNOM RADU: MAKEDONSKA PERSPEKTIVA (str.259-278) Hrvatski (pdf 131 KB)
USER INVOLVEMENT IN SOCIAL WORK EDUCATION: MACEDONIAN PERSPECTIVE (str.279-298) Engleski (pdf 135 KB)
Suzana Bornarova
Pregledni rad

 
SUDJELOVANJE KORISNIKA U NASTAVI STUDENATA SOCIJALNOG RADA – PERSPEKTIVA NASTAVNIKA (str.299-325) Hrvatski (pdf 217 KB)
PARTICIPATION OF SERVICE USERS IN SOCIAL WORK EDUCATION – TEACHERS’ PERSPECTIVE (str.327-354) Engleski (pdf 223 KB)
Saša Skokandić, Kristina Urbanc
Izvorni znanstveni članak

 
UKLJUČENOST OSOBA S INVALIDITETOM U NASTAVU SOCIJALNOG RADA (str.355-374) Hrvatski (pdf 176 KB)
INVOLVEMENT OF PERSONS WITH DISABILITY IN THE EDUCATION OF SOCIAL WORK STUDENTS (str.375-394) Engleski (pdf 181 KB)
Anita Džombić, Kristina Urbanc
Prethodno priopćenje

 
UKLJUČIVANJe I OSNAŽIVANJE KORISNIKA TIJEKOM TERENSKE PRAKSE STUDENATA SOCIJALNOG RADA (str.395-423) Hrvatski (pdf 229 KB)
INVOLVEMENT AND THE EMPOWERMENT OF USERS DURING THE FIELD PLACEMENTS OF SOCIAL WORK STUDENTS (str.425-456) Engleski (pdf 243 KB)
Kristina Urbanc, Marijana Kletečki Radović, Eva Anđela Delale
Izvorni znanstveni članak

 
ISKUSTVA UKLJUČIVANJA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI U OBRAZOVANJE SOCIJALNIH RADNIKA U SRBIJI (str.457-468) Hrvatski (pdf 80 KB)
EXPERIENCE IN SERVICE USER INVOLVEMENT IN THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS IN SERBIA (str.469-481) Engleski (pdf 86 KB)
Miroslav Brkić, Aleksandar Jugović
Stručni rad

 
Prikaz skupa- SOCIJALNA AKCIJA U EUROPI: RAZLIČITA NASLJEĐA I ZAJEDNIČKI IZAZOVI? (str.483-486) Hrvatski (pdf 43 KB)
Olja Družić Ljubotina
Ostalo

 
Prikaz skupa- PETA MEĐUNARODNA INTERDISCIPLINARNA KONFERENCIJA O KLINIČKOJ SUPERVIZIJI (str.487-490) Hrvatski (pdf 43 KB)
Marina Ajduković
Ostalo

 
Prikaz knjige- VODIČ KROZ TERAPIJU ZA KORISNIKE: ŠTO OČEKIVATI I KAKO POSTIĆI DOBROBIT (str.491-495) Hrvatski (pdf 43 KB)
Gordana Berc
Ostalo

 
Prikaz knjige-DJEČJI DOM »IZVOR« SELCE 1918.-2008. (str.497-498) Hrvatski (pdf 33 KB)
Lucija Vejmelka
Ostalo