Ljetopis socijalnog rada, Vol.15 No.3

Datum izdavanja: Prosinac 2008.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
SKLONOST MEĐUETNIČKOJ DISKRIMINACIJI U DJECE I MEĐUETNIČKI STAVOVI I PONAŠANJA NJIHOVIH RODITELJA: PROMJENE TIJEKOM VREMENA U PODIJELJENOJ ZAJEDNICI (str.377-400) Hrvatski (pdf 339 KB)
CHILDREN'S DISCRIMINATION TENDENCIES AND PARENTAL INTERGROUP ATTITUDES AND BEHAVIORS: CHANGES OVER TIME IN A DIVIDED COMMUNITY (str.377-400)  
Dinka Čorkalo Biruški, Dean Ajduković
Izvorni znanstveni članak

 
PODLOŽNOST VRŠNJAČKOM PRITISKU KOD ADOLESCENATA – IZAZOVI DEFINIRANJA I MJERENJA (str.401-419) Hrvatski (pdf 146 KB)
ADOLESCENTS’ SUSCEPTIBILITY TO PEER PRESSURE – CHALLENGES OF DEFINING AND MEASURING (str.401-419)  
Marija Lebedina-Manzoni, Martina Lotar, Neven Ricijaš
Izvorni znanstveni članak

 
METODOLOŠKI POSTUPCI I IZAZOVI PRIMJENE SAMOISKAZA I LONGITUDINALNIH NACRTA U ISTRAŽIVANJIMA RAZVOJA DELIKVENTNOG PONAŠANJA (str.421-443) Hrvatski (pdf 140 KB)
METHODOLOGICAL PROCEDURES AND CHALLENGES OF THE USE OF SELF-REPORT AND LONGITUDINAL RESEARCH DESIGNS IN THE STUDIES OF DELINQUENT BEHAVIOR (str.421-443)  
Silvija Ručević
Pregledni rad

 
PREVENTIVNE STRATEGIJE - EKSTERNALIZIRANI POREMEĆAJI U PONAŠANJU I RIZIČNA PONAŠANJA DJECE I MLADIH (str.445-471) Hrvatski (pdf 127 KB)
PREVENTIVE STRATEGIES - EXTERNALIZED BEHAVIOUR DISORDERS AND RISK BEHAVIOUR IN CHILDREN AND ADOLESCENTS (str.445-471)  
Josipa Mihić, Josipa Bašić
Pregledni rad

 
INTERNALIZIRANI PROBLEMI KOD DJECE I ADOLESCENATA: OBILJEŽJA I MOGUĆNOSTI PREVENCIJE (str.473-498) Hrvatski (pdf 134 KB)
INTERNALIZED PROBLEMS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS: CHARACTERISTICS AND PREVENTION POSSIBILITIES (str.473-498)  
Miranda Novak, Josipa Bašić
Pregledni rad

 
OD DJEČJEG NAHODIŠTA DO DOMA ZA DJECU I MLAĐE PUNOLJETNE OSOBE MASLINA – PRILOG POVIJESTI SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU U DUBROVNIKU (str.499-512) Hrvatski (pdf 85 KB)
FROM AN ORPHANAGE TO THE HOME FOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS MASLINA – A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF CHILD WELFARE IN DUBROVNIK (str.499-512)  
Katica Simunović
Stručni rad

 
Prikaz skupa: IZAZOVI PSIHOTERAPIJE U STOLJEĆU UMA (str.513-515) Hrvatski (pdf 33 KB)
Daša Poredoš Lavor
Ostalo

 
Prikaz skupa: PREMOŠĆIVANJE GLOBALNO - LOKALNIH RAZGRANIČENJA/ TRANSCENDING GLOBAL - LOCAL DIVIDES (str.517-521) Hrvatski (pdf 46 KB )
Lucija Vejmelka
Ostalo

 
Prikaz skupa: PSIHOLOGIJA – MEDIJI – ETIKA (str.523-524) Hrvatski (pdf 31 KB)
Silvia Rusac, Ljiljana Muslić
Ostalo

 
Prikaz knjige: PSIHOTERAPIJA – ŠKOLE I PSIHOTERAPIJSKI PRAVCI U HRVATSKOJ DANAS (str.525-527) Hrvatski (pdf 36 KB)
Marina Ajduković
Ostalo

 
Prikaz knjige: USPJEŠNO STARENJE (str.529-531) Hrvatski (pdf 35 KB)
Silvia Rusac
Ostalo