Ljetopis socijalnog rada, Vol.15 No.2

Datum izdavanja: Studeni 2008.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
AGRESIVNO I PROSOCIJALNO PONAŠANJE DJECE U DJEČJIM DOMOVIMA (str.185-213) Hrvatski (pdf 142 KB)
AGGRESSIVE AND PRO-SOCIAL BEHAVIOUR OF CHILDREN IN CHILDREN'S HOMES (str.185-213)  
Marina Ajduković, Linda Rajhvajn Bulat, Branka Sladović Franz
Izvorni znanstveni članak

 
TEORIJA OSNAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU (str.215-242) Hrvatski (pdf 122 KB)
THEORY OF EMPOWERMENT IN SOCIAL WORK (str.215-242)  
Marijana Kletečki Radović
Pregledni rad

 
SOCIJALNI RAD U PODRUČJU RAZVOJA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (str.243-263) Hrvatski (pdf 106 KB)
SOCIAL WORK IN THE AREAS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES (str.243-263)  
Nino Žganec, Mirna Bićanić
Pregledni rad

 
SENZIBILNOST ZA NASILJE NAD STARIJIMA U OBITELJI – RAZVOJ SKALE I PRVI REZULTATI (str.265-287) Hrvatski (pdf 113 KB)
SENSITIVITY FOR VIOLENCE AGAINST THE ELDERLY IN THE FAMILY – THE SCALE DEVELOPMENT AND THE FIRST RESULTS (str.265-287)  
Marina Ajduković, Ljiljana Muslić, Silvia Rusac, Jelena Ogresta
Izvorni znanstveni članak

 
Intervju "MOJE JE RADNO VRIJEME OD USTAJANJA DO LIJEGANJA MOMAKA, S ODMOROM ZA OBJED«; PROFESOR ĐURO MARAS O NEKIM ASPEKTIMA RAZVOJA PENOLOGIJE U HRVATSKOJ" i "SAMO OBRAZOVANI LJUDI MOGU DOBRO RADITI U PENALNIM USTANOVAMA – RAZGOVOR S PROFESOROM MILOŠEM BUĐANOVCEM, DUGOGODIŠNJIM RAVNATELJEM KAZNIONICE U LEPOGLAVI" (str.289-322) Hrvatski (pdf 118 KB)
Mladen Knežević
Ostalo

 
Iskustva iz prakse: DNEVNA BOLNICA: DRUŠTVENO-MEDICINSKA SADAŠNJOST I BUDUĆNOST (str.323-332) Hrvatski (pdf 70 KB)
Experience from practice: DAY-CARE HOSPITAL: SOCIAL-MEDICAL PRESENCE AND FUTURE (str.323-332)  
Daša Poredoš Lavor, Hermina Tomaić, Jelena Mustapić, Greta Znika
Ostalo

 
Prijevod: AKTUALNE METODSKE ORIJENTACIJE DJELOVANJA U SOCIJALNOM RADU (str.333-343) Hrvatski (pdf 63 KB)
Heinz Karlusch
Ostalo

 
Prikaz skupa: SOCIJALNA SKRB ZA VRIJEME SOCIJALIZMA (1945.–1990.) (str.345-350) Hrvatski (pdf 44 KB)
Branica Vanja
Ostalo

 
Prikaz skupa: KOCKANJE 1. hrvatski interdisciplinarni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem (str.351-354) Hrvatski (pdf 40 KB)
Daša Poredoš Lavor
Ostalo

 
Prikaz skupa: ULOGA OBRAZOVANJA U SMANJENJU POSLJEDICA SIROMAŠTVA NA DJECU U ZEMLJAMA U TRANZICIJI (str.355-360) Hrvatski (pdf 43 KB)
Marijana Kletečki Radović
Ostalo

 
Prikaz skupa: MOBBING: JUČER, DANAS – ALI NE I SUTRA! (str.361-364) Hrvatski (pdf 38 KB)
Daša Poredoš Lavor
Ostalo

 
Prikaz knjige: ZABORAVLJANJE: ALZHEIMEROVA BOLEST: PORTRET JEDNE EPIDEMIJE, David Shenk (str.365-366) Hrvatski (pdf 27 KB)
Silvia Rusac
Ostalo

 
Prikaz knjige: IZ FORENZIČNE PSIHIJATRIJE 2, Tija Žarković Palijan i Dražen Kovačević (ur.) (str.367-371) Hrvatski (pdf 43 KB)
Daša Poredoš Lavor
Ostalo