Ljetopis socijalnog rada, Vol.15 No.1

Datum izdavanja: Svibanj 2008.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
PRAĆENJE VRŠNJAČKOG NASILJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA: SPOLNE RAZLIKE U UČESTALOSTI I VRSTAMA NASILNOG PONAŠANJA (str.5-19) Hrvatski (pdf 217 KB)
MONITORING PEER VIOLENCE IN ELEMENTARY SCHOOLS: GENDER DIFFERENCES IN THE FREQUENCY AND TYPES OF VIOLENT BEHAVIOUR (str.5-19)  
Iris Marušić, Tea Pavin Ivanec
Izvorni znanstveni članak

 
STANDARDI U RADU S DJECOM I MLADIMA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (str.21-48) Hrvatski (pdf 545 KB)
STANDARDS IN THE WORK WITH THE CHILDREN AND YOUNG PERSONS WITH BEHAVIOURAL DISORDERS (str.21-48)  
Dejana Bouillet, Antonija Žižak
Pregledni rad

 
FAKTORI RIZIKA KOD POJAVE SAMOOZLJEĐIVANJA DJECE I MLADIH (str.49-68) Hrvatski (pdf 116 KB)
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF SELF-INJURY AMONG THE CHILDREN AND YOUNG PERSONS (str.49-68)  
Martina Sičić, Lana Mužinić
Prethodno priopćenje

 
POVEZANOST RAZVODA BRAKA RODITELJA I SIMPTOMA TRAUME KOD DJECE (str.69-91) Hrvatski (pdf 144 KB)
THE CONNECTION BETWEEN THE DIVORCE OF PARENTS AND THE SYMPTOMS OF TRAUMA IN CHILDREN (str.69-91)  
Branka Čavarović-Gabor
Izvorni znanstveni članak

 
ASPEKTI DOBRE SMRTI (str.93-111) Hrvatski (pdf 91 KB)
ASPECTS OF GOOD DEATH (str.93-111)  
Maca Cicak
Pregledni rad

 
OBITELJ U PALIJATIVNOJ SKRBI (str.113-130) Hrvatski (pdf 92 KB)
FAMILY IN PALLIATIVE CARE (str.113-130)  
Maca Cicak
Pregledni rad

 
ČASOPIS »SOCIJALNI RAD« – POSLJEDNJE DESETLJEĆE (1980.-1990.) (str.131-150) Hrvatski (pdf 120 KB)
‘SOCIAL WORK’ JOURNAL – THE LAST DECADE (1980-1990) (str.131-150)  
Ksenija Švenda- Radeljak
Pregledni rad

 
Iskustva iz prakse-PROGRAM »ZDRAVE ŽUPANIJE« (str.151-156) Hrvatski (pdf 49 KB)
Experience from practice-Programme “Healthy county” (str.151-156)  
Daša Poredoš Lavor, Marina Kovač
Stručni rad

 
Prikaz organizacije- BRIGA ZA DJECU – MEĐUNARODNA MREŽA ISTRAŽIVANJA (str.157-159) Hrvatski (pdf 37 KB)
Organization reviews- Childwatch international research network (str.157-159)  
Marina Ajduković
Ostalo

 
Prikaz skupa- PRINCIPI PSIHIJATRIJE U ZAJEDNICI U HRVATSKOJ (str.161-164) Hrvatski (pdf 36 KB)
Convention reviews- Principles of psychiatry in community in Croatia (str.161-164)  
Daša Poredoš Lavor, Dejan Ćopić
Ostalo

 
Prikaz skupa- ISTINA I POVJERENJE NAKON TRAUME (str.165-169) Hrvatski (pdf 41 KB)
Convention reviews- Truth and trust after the trauma (str.165-169)  
Dean Ajduković, Marina Ajduković
Ostalo

 
Prikaz skupa- PREVENCIJA - (RE)HABILITACIJA - PSIHOEDUKACIJA – KROZ INTERDISCIPLINARNOST (str.171-176) Hrvatski (pdf 42 KB)
Convention reviews- Prevention- (re)habilitation- psychoeducation through interdisciplinarity (str.171-176)  
Linda Rajhvajn Bulat
Ostalo

 
Prikaz knjige- USPOSTAVLJANJE SURADNOG ODNOSA I OSOBNOG KONTAKTA U SOCIJALNOM RADU (str.177-179) Hrvatski (pdf 33 KB)
Book reviews- Establishment of personal contact and collaborative relationship in social work (str.177-179)  
Kristina Urbanc, Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz