Ljetopis socijalnog rada, Vol.14 No.3

Datum izdavanja: Prosinac 2007.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
KVALITETA ŽIVOTA OSOBA POGOĐENIH RATOM (str.505-526) Hrvatski (pdf 185 KB)
QUALITY OF LIFE OF PERSONS AFFECTED BY THE WAR (str.505-526)  
Dean Ajduković, Radojka Kraljević, Sandra Penić
Izvorni znanstveni članak

 
PERCEPCIJA SOCIJALNE NEPRAVDE MLADIH U PODRUČJIMA RAZLIČITO ZAHVAĆENIM RATOM U HRVATSKOJ (str.527-551) Hrvatski (pdf 133 KB)
PERCEPTION OF SOCIAL INJUSTICE OF YOUNG PEOPLE PARTS OF CROATIA DIFFERENTLY AFFECTED BY THE WAR (str.527-551)  
Olja Družić Ljubotina
Izvorni znanstveni članak

 
ISKUSTVO ŽIVOTA U DJEČJEM DOMU: KVALITATIVNA ANALIZA IZJAVA MLADIH (str.553-578) Hrvatski (pdf 145 KB)
EXPERIENCE OF LIFE IN THE CHILDREN’S HOME: A QUALITATIVE ANALYSIS OF THE YOUNG PERSONS STATEMENTS (str.553-578)  
Branka Sladović Franz, Klaudija Kregar Orešković, Lucija Vejmelka
Izvorni znanstveni članak

 
DOŽIVLJAJ VLASTITOG TIJELA I SEKSUALNOST U ADOLESCENATA S MOTORIČKIM OŠTEĆENJEM (str.579-596) Hrvatski (pdf 94 KB)
EXPERIENCE OF OWN BODY AND SEXUALITY IN ADOLESCENTS WITH MOTORIC IMPAIRMENTS (str.579-596)  
Maja Laklija, Kristina Urbanc
Pregledni rad

 
OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN RAD I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (str.597-610) Hrvatski (pdf 78 KB)
TRAINING FOR INDEPENDENT WORK AND EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE (str.597-610)  
Jela Ergović
Stručni rad

 
Iskustva iz prakse- REFERALNI CENTAR KAO CENTAR PODRŠKE U PREVENCIJI INSTITUCIONALIZACIJE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA (str.611-620) Hrvatski (pdf 68 KB)
Experiences from practice- THE DOCUMENTATION AND REFERENCE CENTER AS THE SUPPORT CENTER IN THE PREVENTION OF INSTITUTIONALISATION OF PERSONS WITH INTELLECTUAL DIFFICULTIES (str.611-620)  
Stjepen Tenšek
Stručni rad

 
Prikaz skupa- HRVATSKI ZNANSTVENI ELEKTRONIČPKI ČASOPISI (str.621-624) Hrvatski (pdf 37 KB)
Lucija Vejmelka
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz skupa- POLITIKA ZA NAJMLAĐU DJECU U JAVNOJ SKRBI (str.625-626) Hrvatski (pdf 34 KB)
Lucija Vejmelka
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz skupa- ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA (str.627-630) Hrvatski (pdf 39 KB)
Maja Laklija
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz skupa- PREMOŠĆIVANJE JAZA: PERSPEKTIVE INTEGRACIJE NA PODRUČJU MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I ADOLESCENATA (str.631-635) Hrvatski (pdf 45 KB)
Vedrana Ždero
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige- IZVANŠKOLSKE POTREBE MLADIIH GRADA ZADRA: POTREBE I PREFERENCIJE (str.637-640) Hrvatski (pdf 38 KB)
Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige: SUĐENJE SOKRATOVO (str.641-644) Hrvatski (pdf 39 KB)
Ilonka Filipović
Recenzija, Prikaz