Ljetopis socijalnog rada, Vol.14 No.2

Datum izdavanja: Srpanj 2007.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
MODELI UČENJA ODRASLIH I PROFESIONALNI RAZVOJ (str.283-310) Hrvatski (pdf 182 KB)
MODELS OF ADULT LEARNING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT (str.283-310)  
Vlasta Vizek-Vidović, Vesna Vlahović Štetić
Pregledni rad

 
ISKUSTVA I IZAZOVI UVOĐENJA SUPERVIZIJE U SUSTAV PROSVJETE (str.311-337) Hrvatski (pdf 546 KB)
EXPERIENCES AND CHALLENGES OF THE INTRODUCTION OF SUPERVISION INTO THE SYSTEM OF EDUCATION (str.311-337)  
Jasenka Pregrad
Izlaganje sa skupa

 
ZNAČAJ SUPERVIZIJE ZA KVALITETNI RAD S DJECOM, MLADIMA I OBITELJIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI (str.339-353) Hrvatski (pdf 92 KB)
THE IMPORTANCE OF SUPERVISION FOR HIGH-QUALITY WORK WITH THE CHILDREN, YOUTH AND FAMILIES IN THE SYSTEM OF SOCIAL WELFARE (str.339-353)  
Marina Ajduković
Pregledni rad

 
AKTIVNO UČENJE I KRITIČKO MIŠLJENJE U KONTEKSTU SUPERVIZIJSKOG, EDUKACIJSKOG I POMAŽUĆEG ODNOSA (str.355-366) Hrvatski (pdf 82 KB)
ACTIVE LEARNING AND CRITICAL THINKING IN THE CONTEXT OF SUPERVISORY, EDUCATIONAL AND HELPING RELATIONSHIP (str.355-366)  
Kristina Urbanc, Marijana Kletečki Radović
Pregledni rad

 
TIMSKI RAD I SUPERVIZIJA TIMOVA (str.367-386) Hrvatski (pdf 105 KB)
TEAMWORK AND SUPERVISION OF TEAMS (str.367-386)  
Alenka Kobolt, Antonija Žižak
Pregledni rad

 
STRUČNO VOĐENJE: PODRUČJE RADA PROFESIONALNIH SUPERVIZORA? (str.387-432)  
COACHING, A FIELD FOR PROFESSIONAL SUPERVISORS? (str.387-432) Engleski (pdf 196 KB)
Louis van Kessel
Pregledni rad

 
KOMPETENCIJE SUPERVIZORA (str.433-441)  
COMPETENCES OF A SUPERVISOR (str.433-441) Engleski (pdf 70 KB)
Sonja Žorga
Pregledni rad

 
SUPERVIZIJA KAO NAČIN RAZVIJANJA SAMOPOUZDANJA I SPOSOBNOSTI PODNOŠENJA KONFRONTACIJE (str.443-452) Hrvatski (pdf 73 KB)
CONFIDENCE AND THE ABILITY TO COPE WITH CONFRONTATION (str.443-452)  
Irena Bezić
Stručni rad

 
SUPERVIZIJA I INTERPERSONALNA NEUROBIOLOGIJA – KAKO SUPERVIZIJSKI ODNOS MIJENJA SUPERVIZORA I SUPERVIZANTA (str.453-463) Hrvatski (pdf 77 KB)
SUPREVISION AND INTERPERSONAL NEUROBIOLOGY – HOW THE SUPERVISORY RELATIONSHIP CHANGES THE SUPERVISOR AND THE SUPERVISEE (str.453-463)  
Ljiljana Bastaić
Izlaganje sa skupa

 
Iskustva iz prakse- ZNAČAJ I NAČIN ORGANIZIRANJA SUPERVIZIJE ZA RAVNATELJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI (str.465-47) Hrvatski (pdf 63 KB)
Vesna Orač, Zvonko Kovačić
Ostalo

 
Iskustva iz prakse- SUPERVIZIJA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI, NAMJERE I OČEKIVANJA SUPERVIZORA (str.473-477) Hrvatski (pdf 50 KB)
Olga Petak
Ostalo

 
Dokumenti- POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ IZ SUPERVIZIJE PSIHOSOCIJALNOG RADA Obrazloženje, uvjeti, nastavni program i plan studijskog programa (str.479-495) Hrvatski (pdf 78 KB)
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ostalo

 
Prikaz skupa- PRIKAZ PRVE KONFERENCIJE O SUPERVIZIJI (str.497-500) Hrvatski (pdf 43 KB)
Vanja Branica, Linda Rajhvajn
Recenzija, Prikaz