Ljetopis socijalnog rada, Vol.14 No.1

Datum izdavanja: Travanj 2007.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
RJEŠAVANJE PARTNERSKIH SUKOBA S OBZIROM NA SPOL PARTNERA, ISKUSTVO I TRAJANJE PARTNERSKOG ODNOSA (str.5-26) Hrvatski (pdf 118 KB)
RESOLUTION OF CONFLICTS BETWEEN PARTNERS WITH REGARD TO THE GENDER OF THE PARTNER, PREVIOUS OR CURRENT EXPERIENCE AND THE DURATION OF A PARTNERSHIP RELATION (str.5-26)  
Slavica Blažeka Kokorić
Izvorni znanstveni članak

 
PARTNERSKI ODNOSI I DIJETE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU (str.27-58) Hrvatski (pdf 129 KB)
PARTNERSHIP RELATIONS AND THE CHILD WITH DEVELOPMENTAL HANDICAPS (str.27-58)  
Zdravka Leutar, Tanja Starčić
Izvorni znanstveni članak

 
TEORIJA PRIVRŽENOSTI I SUVREMENI SOCIJALNI RAD (str.59-91) Hrvatski (pdf 140 KB)
ATTACHMENT THEORY AND MODERN SOCIAL WORK (str.59-91)  
Marina Ajduković, Klaudija Kregar Orekšović, Maja Laklija
Pregledni rad

 
ZNAČAJ TEORIJE PRIVRŽENOSTI ZA KONCEPTUALIZACIJU JAVNE SKRBI ZA DJECU (str.93-118) Hrvatski (pdf 116 KB)
THE SIGNIFICANCE OF THE ATTACHMENT THEORY FOR CONCEPTUALISING PUBLICH CHILD WELFARE (str.93-118)  
Marina Ajduković, Klaudija Kregar Orešković, Maja Laklija
Pregledni rad

 
DOPRINOS TEORIJE PRISILE RAZUMIJEVANJU DELINKVENTNOG PONAŠANJA MLADIH (str.119-141) Hrvatski (pdf 175 KB)
THE CONTRIBUTION OF THE COERCION THEORY TO THE UNDERSTANDING OF THE DELINQUENT BEHAVIOUR OF YOUNG PERSONS (str.119-141)  
Daniela Šincek
Pregledni rad

 
GLUHOSLJEPOĆA - JEDINSTVENO OŠTEĆENJE (str.143-153) Hrvatski (pdf 73 KB)
DEAFBLINDNESS – A COMBINED IMPAIRMENT (str.143-153)  
Sanja Tarczay
Stručni rad

 
RAZMIŠLJANJE O SMRTI – DOBNE I SPOLNE RAZLIKE (str.155-177) Hrvatski (pdf 137 KB)
REFLECTION ON DEATH – AGE AND GENDER DIFFERENCES (str.155-177)  
Ana Štambuk
Prethodno priopćenje

 
SMISAO I OBILJEŽJA POSTMODERNOG PRISTUPA U SOCIJALNOM RADU (str.179-196) Hrvatski (pdf 92 KB)
THE MEANING AND FEATURES OF THE POSTMODERN APPROACH TO SOCIAL WORK (str.179-196)  
Kristina Urbanc
Pregledni rad

 
ČASOPIS »SOCIJALNI RAD« – SLJEDEĆE DESETLJEĆE RAZVOJA (1970.-1979.) (str.197-219) Hrvatski (pdf 98 KB)
JOURNAL „SOCIAL WORK“- THE FOLLOWING DECADE OF DEVELOPMENT (1970-1979) (str.197-219)  
Ksenija Švenda Radeljak
Stručni rad

 
Intervju - INTERVJU S KSENIJOM BRALIĆ-ŠVARCER: MOJ RADNI VIJEK SOCIJALNE RADNICE (str.221-232) Hrvatski (pdf 364 KB)
Intervju provela Marina Ajduković
Ostalo

 
Prijevod - PRAVO DJETETA NA ODRASTANJE U OBITELJI: Smjernice za praktičan rad na državnom i međudržavnom posvojenju i udomiteljskoj skrbi (str.233-256) Hrvatski (pdf 88 KB)
Prevela: Tanja Radočaj
Ostalo

 
Prikaz skupa - SOCIJALNI RAD I PROFESIONALNOST U PROSTORU ALPE-ADRIA (str.257-260) Hrvatski (pdf 38 KB)
Marina Ajduković, Vanja Branica
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz skupa - PRVI HRVATSKI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ – »STRES NA RADNOM MJESTU« (str.261-264) Hrvatski (pdf 36 KB)
Jelena Ogresta, Silvia Rusac
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz skupa - PSIHOLOGIJA NASILJA I ZLOSTAVLJANJA (str.265-267) Hrvatski (pdf 34 KB)
Daša Poredoš Lavor
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz skupa - ETNICITET I EDUKACIJA U SOCIJALNOM RADU (str.269-273) Hrvatski (pdf 40 KB)
Eva Anđela Delale
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige - PSIHIČKA BOLEST: VODIČ KROZ VAŠA PRAVA - Promocija i zaštita mentalnog zdravlja (str.275-277) Hrvatski (pdf 32 KB)
Daša Poredoš Lavor
Recenzija, Prikaz