Ljetopis socijalnog rada, Vol.13 No.1

Datum izdavanja: Listopad 2006.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
SOCIAL POLICY AND SOCIAL ACTIVITIES IN CROATIA IN THE PERIOD FROM 1900 UNTIL 1960  
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNE DJELATNOSTI U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 1900.-1960. GODINE (str.7-28) Hrvatski (doc 164 KB)
Vlado Puljiz
Izvorni znanstveni članak

 
BEGINNINGS OF SOCIAL WORK IN CROATIA BETWEEN TWO WORLD WARS  
POČECI SOCIJALNOG RADA U HRVATSKOJ IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA (str.29-45) Hrvatski (doc 157 KB)
Marina Ajduković, Vanja Branica
Pregledni rad

 
THE DEVELOPMENT OF SOCIAL CARE FOR THE CHILDREN IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY  
RAZVOJ DRUŠTVENE SKRBI ZA DJECU U PRVOJ POLOVINI 20. STOLJEĆA (str.47-62) Hrvatski (doc 145 KB)
Vanja Branica
Pregledni rad

 
GENDER, WELFARE AND SOCIAL WORK EDUCATION UNDER SOCIALISM IN SLOVENIA  
SPOL, SOCIJALNA SKRB I OBRAZOVANJE ZA SOCIJALNI RAD U POČETKU SOCIJALISTIČKE VLASTI U SLOVENIJI (str.63-74) Hrvatski (doc 108 KB)
Darja Zaviršek
Izvorni znanstveni članak

 
HOW TO RESEARCH THE HISTORY OF SOCIAL WORK IN CROATIA – HISTORICAL SOURCES FOR THE PERIOD 1900-1945  
KAKO ISTRAŽITI POVIJEST SOCIJALNOG RADA U HRVATSKOJ – POVIJESNI IZVORI ZA RAZDOBLJE 1900.-1945. (str.75-84) Hrvatski (doc 87 KB)
Sandra Prlenda
Pregledni rad

 
SNAPSHOTS FROM THE HISTORY OF SOCIAL WORK WITH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO HAVE GROWN UP IN HIGH-RISK CIRCUMSTANCES  
CRTICE IZ POVIJESTI SOCIJALNOG RADA S DJECOM I MLADIMA U RIZIČNIM OKOLNOSTIMA (str.85-100) Hrvatski (doc 131 KB)
Marijana Majdak
Stručni rad

 
THE ACTIVITY OF DIANA BUDISAVLJEVIĆ WITH THE CHILDREN VICTIMS OF WORLD WAR II  
DJELOVANJE DIANE BUDISAVLJEVIĆ: RAD S DJECOM STRADALOM U 2. SVJETSKOM RATU (str.101-114) Hrvatski (doc 112 KB)
Marina Ajduković
Stručni rad

 
JOURNAL SOCIAL WORK – THE FIRST DECADE (1960-1969)  
ČASOPIS SOCIJALNI RAD - PRVIH 10 GODINA (1960.-1969.) (str.115-132) Hrvatski (doc 155 KB)
Ksenija Švenda Radeljak
Stručni rad

 
Interview- THE WORKOF HIGH SCHOOL FOR SOCIAL WORKERS IN ZAGREB - A PERSONAL PERSPECTIVE OF PROFESSOR BOŽIDAR SKELEDŽIJA  
Intervju- RAD VIŠE ŠKOLE ZA SOCIJALNE RADNIKE U ZAGREBU - OSOBNA PERSPEKTIVA PROF. BOŽIDARA SKELEDŽIJE (str.133-141) Hrvatski (doc 71 KB)
Marina Ajduković
Ostalo

 
Translation- THE LIFE AND TIME OF TATJANA MARINIĆ, ONE OF THE FOUNDERS OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL WORK IN CROATIA  
Prijevod- ŽIVOT I VRIJEME TATJANE MARINIĆ, JEDNE OD OSNIVAČA STUDIJA SOCIJALNOG RADA U HRVATSKOJ (str.143-158) Hrvatski (doc 131 KB)
Prevela: Melita Richter Malabotta
Ostalo

 
Documents- THE NEED FOR EDUCATION OF SOCIAL WORKERS AND SOCIAL SCHOOL  
Povijesni dokumenti- POTREBA OBRAZOVANJA SOCIJALNIH RADNIKA I SOCIJALNA ŠKOLA (str.159-163) Hrvatski (doc 51 KB)
Lj. Krajačić
Ostalo

 
Document- THE REGULATION of the Vice-Roy (Ban) of the Kingdom of Croatia and Slavonia from December 6, 1920 No. 26819 about the foundation of the Royal Social School in Zagreb  
Povjesni dokument- NAREDBA bana kraljevine Hrvatske i Slavonije od 6. prosinca 1920. broj 26.819 o osnivanju kraljevske zemaljske socijalne škole u Zagrebu (str.165-171) Hrvatski (doc 91 KB)
Markulin
Ostalo

 
Convention reviews- The meeting of the first generations of the students enroled in High School for Social Workers and the first graduate social workers  
Prikaz skupa- SUSRET PRVIH DIPLOMIRANIH SOCIJALNIH RADNIKA : ISKUSTVA STUDIRANJA I PRAKSE SOCIJALNOG RADA PRIJE 50 GODINA (str.173-183) Hrvatski (doc 79 KB)
Marina Ajduković, Slavko Kljajić
Recenzija, Prikaz

 
Convention reviews- Social welfare behind the Iron Curtain: The history of social work in Eastern Europe 1900-1960  
Prikaz skupa- SOCIJALNA SKRB IZA 'ŽELJEZNE ZAVJESE'. POVIJEST SOCIJALNOG RADA U ISTOČNOJ EUROPI 1900. – 1960. (str.185-188) Hrvatski (doc 45 KB)
Marijana Majdak, Sandra Prlenda
Recenzija, Prikaz

 
Convention reviews- The history of social policy, social work and education in social work in Slovenia  
Prikaz skupa- POVIJEST SOCIJALNE POLITIKE, SOCIJALNOG RADA I OBRAZOVANJA ZA SOCIJALNI RAD U SLOVENIJI (str.189-191) Hrvatski (doc 37 KB)
Vanja Branica
Recenzija, Prikaz

 
Book review- Needs and Care – Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe's Professional Welfare  
Prikaz knjige- POTREBE I SKRB: – Kratki pogledi na početke profesionalne socijalne skrbi u Istočnoj Europi (str.193-196) Hrvatski (doc 47 KB)
Sandra Prlenda
Recenzija, Prikaz

 
Book review- From the Foundationary Orphanage to the Children's Home Klasje: The 135 years long history (of the institutional care for the children in the town of Osijek)  
Prikaz knjige- OD ZAKLADNOG H-K-M SIROTIŠTA DO DOMA ZA DJECU KLASJE: POVIJEST (INSTITUCIONALNE SKRBI O DJECI U GRADU OSIJEKU) DUGA 135 GODINA (str.197-199) Hrvatski (doc 40 KB)
Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz