Ljetopis socijalnog rada, Vol.12 No.2

Datum izdavanja: Siječanj 2006.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
RELIGIOZNOST, OBITELJSKI ČIMBENICI I ZLOUPOTREBA DROGA KOD ADOLESCENATA (str.263-279) Hrvatski (doc 188 KB)
RELIGIOSITY, FAMILY FACTORS AND DRUG ABUSE BY ADOLESCENTS (str.263-279)  
Zrinka Greblo
Izvorni znanstveni članak

 
ODNOS S BLISKIM OSOBAMA I RATNA TRAUMATSKA ISKUSTVA (str.281-301) Hrvatski (doc 302 KB)
RELATION TO CLOSE PERSONS AND WAR TRAUMATIC EXPERIENCES (str.281-301)  
Đeni Zuliani
Izvorni znanstveni članak

 
OBILJEŽJA OBITELJSKE MEDIJACIJE (str.301-320) Hrvatski (doc 151 KB)
CHARACTERISTICS OF FAMILY MEDIATION (str.301-320)  
Branka Sladović Franz
Pregledni rad

 
MEDICINSKI, SOCIJALNI ILI NEOMEDICINSKI PRISTUP SKRBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM (str.321-333) Hrvatski (doc 99 KB)
MEDICAL, SOCIAL OR NEOMEDICAL APPROACH TO THE CARE FOR THE DISABLED (str.321-333)  
Kristina Urbanc
Pregledni rad

 
STRES I PSIHOLOŠKO ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU (str.333-346) Hrvatski (doc 109 KB)
STRESS AND PSYCHOLOGICAL ABUSE AT THE WORKPLACE (str.333-346)  
Daša Poredoš, Marina Kovač
Stručni rad

 
PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA OBITELJSKOG NASILJA – AUSTRIJSKO ISKUSTVO (str.347-365) Hrvatski (doc 156 KB)
PSYCHOSOCIAL TREATMENT OF PERPETRATORS OF FAMILY VIOLENCE – THE AUSTRIAN EXPERIENCE (str.347-365)  
Dean Ajduković, Marina Ajduković, Ksenija Bauer
Stručni rad

 
Iskustva iz prakse - PROGRAM PREVENCIJE I SUZBIJANJA OVISNOSTI O DROGAMA U ODGOJNOM DOMU IVANEC (str.365-377) Hrvatski (doc 94 KB)
Sergej Augustin Erdelja
Ostalo

 
Iskustva iz prakse - IZOBRAZBA IZ OBITELJSKE MEDIJACIJE – PRVA ISKUSTVA U HRVATSKOJ (str.377-383) Hrvatski (doc 52 KB)
Tanja Prekodravac, Marijana Smerić Pecigoš
Ostalo

 
Iskustva iz prakse - PSIHOLOZI U SOCIJALNOJ SKRBI (str.383-390) Hrvatski (doc 83 KB)
Olga Petak
Ostalo

 
Prikaz skupa - BORBA PROTIV OVISNOSTI – BORBA ZA ZDRAVU OBITELJ Stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem, Pula, 19. do 22. rujan 2004. (str.391-396) Hrvatski (doc 49 KB)
Gordana Berc
Sažetak sa skupa

 
Prikaz skupa - MEĐUNARODNI SEMINAR O PSIHODRAMI, Zagreb, 14. do 17. listopad 2004. godine (str.397-400) Hrvatski (doc 40 KB)
Daša Poredoš
Sažetak sa skupa

 
Prikaz skupa - 2. KONGRES SOCIJALNOG RADA: TRADICIJA – PRIJELOMNI TRENUCI – VIZIJE, Portorož, 21. do 23. rujna 2005. (str.401-407) Hrvatski (doc 60 KB)
Marina Ajduković
Sažetak sa skupa

 
Prikaz skupa - "IZMEĐU PRAVILA I SLOBODNOG PROSTORA" STRUČNI SKUP POVODOM 25. GODINA NIZOZEMSKOG NACIONALNOG UDRUŽENJA ZA SUPERVIZIJU I DRUGE METODE VOĐENJA STRUČNJAKA, Utrecht, Nizozemska, 11. studeni 2005. godine. (str.407-410) Hrvatski (doc 35 KB)
Marina Ajduković
Sažetak sa skupa

 
Prikaz knjige - «100 + IDEJA ZA DRAMU» Urednici: Anna Scher i Charles Verrall, Hrvatski centar za dramski odgoj, Zagreb, 2005., 120 str. (str.411-414) Hrvatski (doc 35 KB)
Slavica Blažeka Kokorić
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige - GUBITAK, TUGOVANJE, PODRŠKA, Urednica: Lidija Arambašić, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2005., 516 str. (str.415-418) Hrvatski (doc 37 KB)
Antonija Žižak
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige - KNJIGA ZA RODITELJE, Ilonka Filipović, Hrvatska udruga socijalnih radnika, Zagreb, 2005., 188 str. (str.419-422) Hrvatski (doc 37 KB)
Ana Štambuk
Recenzija, Prikaz