Ljetopis socijalnog rada, Vol.12 No.1

Datum izdavanja: Prosinac 2005.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
ZAŠTITA NAJBOLJEG INTERESA DJETETA U POSTUPKU RAZVODA BRAKA RODITELJA (str.7-38) Hrvatski (doc 334 KB)
PROTECTION OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN THE DIVORCE PROCEEDINGS OF THE PARENTS (str.7-38)  
Maja Laklija, Ninoslava Pećnik, Radmila Sarić
Izvorni znanstveni članak

 
STAVOVI STRUČNJAKA SOCIJALNE SKRBI PREMA IZDVAJANJU DJECE IZ OBITELJI I UDOMITELJSTVU (str.39-66) Hrvatski (doc 330 KB)
ATTITUDES OF SOCIAL CARE PROFESSIONALS TOWARDS THE EXCLUSION OF CHILDREN FROM FAMILIES AND TOWARDS FOSTER CARE PLACEMENT (str.39-66)  
Marina Ajduković, Branka Sladović Franz, Željka Kamenov
Izvorni znanstveni članak

 
KVALITATIVNA ANALIZA ISKUSTVA UDOMITELJA (str.67-88) Hrvatski (doc 192 KB)
QUALITATIVE ANALYSIS OF FOSTER PARENTS EXPERIENCE (str.67-88)  
Marijana Kletečki Radović, Klaudija Kregar Orešković
Izvorni znanstveni članak

 
SOCIO-DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I ISKUSTVA UDOMITELJSKIH OBITELJI (str.89-106) Hrvatski (doc 184 KB)
SOCIO-DEMOGRAFIC CHARACTERISTICS AND EXPERIANCES OF FOSTER FAMILIES (str.89-106)  
Olja Družić Ljubotina, Marijana Kletečki Radović, Nataša Jelača
Stručni rad

 
PRIMJENA MEĐUNARODNIH STANDARDA I PREPORUKA U DJELOVANJU HRVATSKOG DRUŠTVA PREMA DJECI I MLADIMA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (str.107-130) Hrvatski (doc 216 KB)
THE APPLICATION OF INTERNATIONAL STANDARDS AND RECOMMENDATIONS IN THE CROATIAN SOCIETY’S ACTION TOWARDS THE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH BEHAVIOURAL DISORDERS (str.107-130)  
Dejana Bouillet
Pregledni rad

 
ADOLESCENT SEKSUALNI NASILNIK (str.131-144) Hrvatski (doc 133 KB)
SEXUALLY AGGRESSIVE ADOLESCENT (str.131-144)  
Jadranka Luca-Mrđen
Pregledni rad

 
PSIHIČKO ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE U OBITELJI (str.145-172) Hrvatski (doc 232 KB)
PSYCHOLOGICAL ABUSE AND NEGLECT OF CHILDREN IN THE FAMILY (str.145-172)  
Vedrana Ždero
Pregledni rad

 
Dokument - GLOBALNI STANDARDI ZA OBRAZOVANJE I OBUKU U SOCIJALNOM RADU (str.173-198) Hrvatski (doc 226 KB)
Marina Ajduković
Ostalo

 
Dokument - KONAČNI PRIJEDLOG NOVOG ETIČKOG DOKUMENTA MEĐUNARODNE FEDERACIJE SOCIJALNIH RADNIKA (IFSW) I MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ŠKOLA ZA SOCIJALNI RAD (IASSW) (str.199-206) Hrvatski (doc 71 KB)
Prevele: Dea Ajduković, Marina Ajduković
Ostalo

 
Dokument - ETIČKI KODEKS SOCIJALNIH RADNIKA HRVATSKE (str.207-212) Hrvatski (doc 57 KB)
Hrvatska udruga socijalnih radnika
Ostalo

 
Iskustva - SPECIFIČNOSTI FORENZIČNOG INTERVJUA SA SPOLNO ZLOSTAVLJANIM DJETETOM (str.231-240) Hrvatski (doc 80 KB)
Marijana Kletečki Radović
Ostalo

 
Prikaz udruge - PSIHOSOCIJALNA POMOĆ PSIHIČKI BOLESNIM OSOBAMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI (str.241-246) Hrvatski (doc 36 KB)
Daša Poredoš, Lana Vučinić, Snježana Lončarić, Ema N. Gruber
Ostalo

 
Prikaz knjige - UDOMITELJSTVO: SKRB O DJECI IZVAN VLASTITE OBITELJI (str.251-254)  
Antonija Žižak
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige - SKRB ZA UMIRUĆE DIJETE (str.255-258) Hrvatski (doc 45 KB)
Daša Poredoš
Recenzija, Prikaz