Ljetopis socijalnog rada, Vol.11 No.2

Datum izdavanja: Prosinac 2004.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
ZNAČAJ DJETETOVOG DOŽIVLJAJA I OPISA RODITELJA U SOCIJALNOPEDAGOŠKOM DIJAGNOSTICIRANJU (str.191-214) Hrvatski (doc 196 KB)
THE IMPORTANCE OF CHILD'S PERCEPTION AND DESCRIPTION OF PARENTS IN SOCIAL-PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS (str.191-214)  
Antonija Žižak, Maja Vučinić Knežević
Izvorni znanstveni članak

 
ODABIR IZVANOBITELJSKOG SMJEŠTAJA DJECE UGROŽENOG RAZVOJA U OBITELJI (str.215-228) Hrvatski (doc 118 KB)
SELECTION OF OUT-OF-FAMILY PLACEMENT FOR CHILDREN AT RISK IN FAMILY (str.215-228)  
Branka Sladović Franz
Izvorni znanstveni članak

 
SOCIJALNA PODRŠKA DJECE SMJEŠTENE U DJEČJIM DOMOVIMA I UDOMITELJSKIM OBITELJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ (str.229-248) Hrvatski (doc 224 KB)
SOCIAL SUPPORT OF CHILDREN PLACED IN CHILDREN'S HOMES AND FOSTER FAMILIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str.229-248)  
Klaudija Kregar
Izvorni znanstveni članak

 
EVALUACIJA INDIVIDUALNOG SAVJETOVALIŠNOG TRETMANA MLADIH KONZUMENATA MARIHUANE (str.249-270) Hrvatski (doc 239 KB)
EVALUATION OF INDIVIDUAL COUNSELLING TREATMENT FOR YOUNG CONSUMERS OF MARIJUANA (str.249-270)  
Snježana Šalamon
Izvorni znanstveni članak

 
MJERENJE STAVOVA PREMA ŽRTVAMA SILOVANJA: Modifikacija Fieldove skale stavova prema silovanju (str.271-288) Hrvatski (doc 198 KB)
MEASUREMENT OF ATTITUDES TOWARD RAPE VICTIMS: A modification of Field's ATR scale (str.271-288)  
Željka Kamenov, Tajana Ljubin, Maja Vurnek
Izvorni znanstveni članak

 
RADNA TERAPIJA U GERIJATRIJI (str.289-300) Hrvatski (doc 125 KB)
OCCUPATIONAL THERAPY IN GERIATRICS (str.289-300)  
Dubravka Šimunović
Pregledni rad

 
MOGUĆI PRISTUP RODU I SPOLU U SOCIJALNOM RADU (str.301-310) Hrvatski (doc 83 KB)
POSSIBLE APPROACH TO GENDER AND SEX IN SOCIAL WORK (str.301-310)  
Vanja Branica
Stručni rad

 
Iskustva- POLOŽAJ I ULOGA ŽENA U ROMSKOJ POPULACIJI (str.311-320) Hrvatski (doc 87 KB)
Renata Sever
Ostalo

 
Iskustva- GERIJATRIJSKA BOLNICA U GRAZU (str.321-324) Hrvatski (doc 37 KB)
Daša Poredoš
Ostalo

 
Iz povijesti socijalnog rada- ALICE SALOMON – OSOBA I DJELO (str.325-328) Hrvatski (doc 35 KB)
Dea Ajduković
Ostalo

 
Prijevod- STOCKHOLMSKA DEKLARACIJA O DJECI I INSTITUCIONALNOJ SKRBI/ STOCKHOLM DECLARATION ON CHILDREN AND RESIDENTIAL CARE (str.329-332) Hrvatski (doc 36 KB)
Preveo: Miroslav Rajter
Ostalo

 
Prikaz skupa- ULOGA SOCIJALNOG RADA U ZAŠTITI DJECE (str.333-336) Hrvatski (doc 35 KB)
Daša Poredoš, Marina Kovač
Sažetak sa skupa

 
Prikaz skupa- VI. SVJETSKI KONGRES MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA ZA DJEČJU I ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU I SRODNE PROFESIJE (str.337-340) Hrvatski (doc 32 KB)
Mladen Knežević
Sažetak sa skupa

 
Prikaz knjige- TREATING YOUTH WHO SEXUALLY ABUSE: AN INTEGRATED MULTY-COMPONENT APPROACH Paul Stephen Lundrigan (str.341-344) Hrvatski (doc 31 KB)
Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige- ISSUES IN FOSTER CARE: POLICY, PRACTICE AND RESEARCH Greg Kelly i Robbie Gilligan (ur.) (str.345-353) Hrvatski (doc 78 KB)
Klaudija Kregar
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige- JEDNORODITELJSKE OBITELJI: OSOBNI DOŽIVLJAJ I STAVOVI OKOLINE Raboteg-Šarić, Z., Pećnik, N. i Josipović, V. (str.355-358) Hrvatski (doc 31 KB)
Branka Sladović Franz
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige- ROD I SPOL U PSIHOSOCIJALNOM RADU Nico van Oosten i Ineke van der Vlugt (str.359-360) Hrvatski (doc 28 KB)
Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz