Ljetopis socijalnog rada, Vol.11 No.1

Datum izdavanja: Studeni 2004.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.SadržajPuni tekst
MODEL EVALUACIJE I UČINCI PROJEKTA UVOĐENJA SUPERVIZIJE U SUSTAV SOCIJALNE SKRBI (str.5-42) Hrvatski (doc 473 KB)
MODEL OF EVALUATION AND THE EFFECTS OF THE PROJECT IMPLEMENTING SUPERVISION INTO THE SOCIAL WELFARE SYSTEM (str.5-42)  
Marina Ajduković, Dean Ajduković
Izvorni znanstveni članak

 
IZLOŽENOST RATNIM DOGAĐAJIMA I KVALITETA ŽIVOTA STARIJIH OSOBA U KUTINI I PETRINJI (str.43-62) Hrvatski (doc 261 KB)
EXPOSURE TO WAR AND THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY IN KUTINA AND PETRINJA (str.43-62)  
Daša Poredoš, Dragutin Ivanec
Izvorni znanstveni članak

 
UVJETI, OKOLNOSTI I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA PROVOĐENJA ODGOJNE MJERE POJAČANE BRIGE I NADZORA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI (str.63-86) Hrvatski(doc 189 KB)
CONDITIONS, CIRCUMSTANCES AND POSSIBILITIES OF IMPROVING THE IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIVE MEASURE OF INTENSIFIED CARE AND PROBATION IN THE SOCIAL WELFARE SYSTEM (str.63-86)  
Zvonko Kovačić
Pregledni rad

 
SOCIJALNI RADNICI I PREDRASUDE (str.87-96) Hrvatski (doc 88 KB)
SOCIAL WORK AND PREJUDICES (str.87-96)  
Sanela Šadić
Pregledni rad

 
EPIDEMIOLOGIJA SUICIDA U MOSLAVINI (str.97-114) Hrvatski (doc 162 KB)
THE EPIDEMIOLOGY OF SUICIDE IN MOSLAVINA (str.97-114)  
Dražen Kovačević
Stručni rad

 
MIŠLJENJE STRUČNJAKA O IZDVAJANJU DJECE IZ OBITELJI: REZULTATI INTERVJUA (str.115-130)  
THE OPINION OF EXPERTS ON REMOVING CHILDREN FROM THE FAMILY: INTERVIEW RESULTS (str.115-130)  
Branka Sladović Franz
Stručni rad

 
ANALIZA SADRŽAJA ČLANAKA U ČASOPISU LJETOPIS STUDIJSKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA U RAZDOBLJU OD 1994. DO 2003. GODINE (str.131-140) Hrvatski (doc 118 KB)
ANALYSIS OF ARTICLES IN THE YEARBOOK OF DEPARTMENT OF SOCIAL WORK PUBLISHED FROM 1994 TO 2003 (str.131-140)  
Dražen Kovačević, Josipa Crnoja Bartolić
Stručni rad

 
Iz povijesti socijalnog rada- POVIJEST SOCIJALNOG RADA U HRVATKOJ: INTERVJU S AKADEMIKOM EUGENOM PUSIĆEM (str.141-154) Hrvatski (doc 110 KB)
Intervju provela Marina Ajduković
Ostalo

 
Iskustva- STRUČNA SLUŽBA ZA SUPERVIZIJU I PODRŠKU STUDENATA NA STUDIJU ZA SOCIJALNI RAD U SKOPJU (str.155-158) Hrvatski (doc 55 KB)
Divna Lakinska
Ostalo

 
Prijevod- PRAVILNIK SOCIJALNE ZBORNICE O PLANIRANJU, PRAĆENJU I PROVOĐENJU SUPERVIZIJE STRUČNOG RADA NA PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI (str.159-168) Hrvatski (doc 74 KB)
Prevela: Kristina Urbanc
Ostalo

 
Prikaz skupa- IZAZOVI SUPERVIZIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (str.169-172) Hrvatski (doc 34 KB)
Gordana Berc
Sažetak sa skupa

 
Prikaz sa akupa- SUVREMENI PRISTUPI PSIHOTRAUMI (str.173-178) Hrvatski (doc 48 KB)
Daša Poredoš
Sažetak sa skupa

 
Prikaz knjige- Gordana Buljan Flander i Ana Karlović ODGAJAM LI DOBRO SVOJE DIJETE? Savjeti za roditelje (str.179-182) Hrvatski (doc 36 KB)
Bruna Profaca
Recenzija, Prikaz

 
Prikaz knjige- Branka Sladović Franz PSIHOSOCIJALNI RAZVOJ DJECE U DJEČJIM DOMOVIMA (str.183-186) Hrvatski (doc 37 KB)
Marina Ajduković
Recenzija, Prikaz