Ljetopis socijalnog rada, Vol.10 No.1

Datum izdavanja: Studeni 2003.

Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.


SadržajPuni tekst
OBRAZOVANJE SOCIJALNIH RADNIKA: KAKO DALJE? (str.5-20) Hrvatski (doc 124 KB)
THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS: WHAT NEXT? (str.5-20)  
Marina Ajduković
Pregledni rad

 
OBILJEŽJA I PERSPEKTIVE SUVREMENIH PROGRAMA OBRAZOVANJA SOCIJALNIH RADNIKA (str.21-44) Hrvatski (doc 188 KB)
CHARACTERISTICS AND PERSPECTIVES OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL PROGRAMMES FOR SOCIAL WORKERS (str.21-44)  
Kristina Urbanc, Vanja Branica
Stručni rad

 
NEKA RAZMIŠLJANJA O IDENTITETU PROFESIJE SOCIJALNOG RADNIKA (str.45-60) Hrvatski (doc 121 KB)
SOME THOUGHTS ON THE IDENTITY OF SOCIAL WORKER PROFESSION (str.45-60)  
Mladen Knežević
Pregledni rad

 
ZNAČAJ TERENSKE NASTAVE ZA RAZVOJ PROFESIONALNOG IDENTITETA SOCIJALNIH RADNIKA (str.61-70) Hrvatski (doc 72 KB)
THE IMPORTANCE OF FIELD-INSTRUCTION FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL WORKERS' PROFESSIONAL IDENTITY (str.61-70)  
Kristina Urbanc
Stručni rad

 
KAKO PRIPREMITI STUDENTE SOCIJALNOG RADA ZA KRITIČKO MIŠLJENJE I DJELOVANJE U PODRUČJU MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE (str.71-88) Hrvatski (doc 140 KB)
HOW TO PREPARE STUDENTS OF SOCIAL WORK FOR CRITICAL THINKING AND ACTIVITY IN THE FIELD OF JUVENILE DELINQUENCY (str.71-88)  
Marijana Majdak, Marina Ajduković
Stručni rad

 
MIŠLJENJA STUDENATA SOCIJALNOG RADA O OBRAZOVNOM PROGRAMU (str.89-102) Hrvatski (doc 140 KB)
OPINIONS OF SOCIAL WORK STUDENTS ABOUT THE CURRICULUM (str.89-102)  
Marina Ajduković
Stručni rad

 
Rad studenta- PERCEPCIJA PROFESIJE SOCIJALNOG RADA I SOCIJALNOG RADNIKA (str.103-118) Hrvatski (doc 191 KB)
PERCEPTION OF THE SOCIAL WORK AND SOCIAL WORKER PROFESSION (str.103-118)  
Vanja Branica, Nataša Jerbić
Ostalo

 
Iskustva- ZNAČAJ UDRUGE SOCIJALNIH RADNIKA ZA RAZVOJ PROFESIJE (str.119-122) Hrvatski (doc 39 KB)
Ilonka Filipović
Ostalo
 
Prijevod- KULTURNA KOMPETENCIJA U PRAKSI SOCIJALNOG RADA (str.123-138) Hrvatski (doc 113 KB)
Prevela: Dea Ajduković
Ostalo

 
Prikaz skupa- ODNOS TEORIJE I PRAKSE U OBRAZOVANJU SOCIJALNIH RADNIKA (str.139-142) Hrvatski (doc 32 KB)
Nataša Jelača, Marijana Kletečki
Sažetak sa skupa

 
Prikaz skupa- 1. KONGRES SOCIJALNOG RADA SLOVENIJE «LOKALNO-GLOBALNO-SOCIJALNO». (str.143-146) Hrvatski (doc 31 KB)
Kristina Urbanc
Sažetak sa skupa

 
Prikaz skupa- 20. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O SMRTI I ŽALOVANJU (str.147-150) Hrvatski (doc 34 KB)
Daša Poredoš, Branka Pirija
Sažetak sa skupa

 
Prikaz knjige- HRVATSKI PSIHOSOCIJALNI PROGRAM Urednici: Zvonimir Knezović, Blaženka Gogić i Dubravka Kocijan Hercigonja (str.151-154) Hrvatski (doc 31 KB)
Vanja Branica, Nataša Jerbić
Recenzija, Prikaz