Ljetopis socijalnog rada, Vol.1 No.1

 

 
Datum izdavanja: Prosinac 1994.
 
Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.

SadržajPuni tekst
UVODNA RIJEČ (str.3-6) hrvatski pdf 153 KB
INTRODUCTION (str.3-6)  
Dušan Milinković 
Uvodnik
 
PRIMARY CHARACTERISTICS OF AUTENTHIC THEORY OF SOCIAL WORK  
BITNA OBILJEŽJA AUTENTIČNE TEORIJE SOCIJALNOG RADA (str.7-17) hrvatski pdf 464 KB
Milan Martinović 
Pregledni rad
 
AKCIJSKI PRISTUP ORGANIZACIJI ZAJEDNICE U IZVANREDNIM PRILIKAMA (str.19-31) hrvatski pdf 441 KB
ACTION APPROACH OF COMMUNITY ORGANIZATION IN EMERGENCY (str.19-31)  
Aleksandar Halmi 
Izvorni znanstveni članak
 
MODEL INDIVIDUALNOG I GRUPNOG RADA SA STARIJIM PROGNANICIMA (str.33-42) hrvatski pdf 357 KB
MODEL OFINDIVIDUAL AND GROUP WORK WITH ELDERLYREFUGEES (str.33-42)  
Marina Ajduković, Milena Čevizović 
Izvorni znanstveni članak
 
DOPRINOS ŠKOLSKO G SOCIJALNOG RADA FUNKCIONIRANJU INTERDISCIPLINARNOG ŠKOLSKOG TIMA (str.43-57) hrvatski pdf 520 KB
CONTRIBUTION OF SCHOOL SOCIAL WORK TO THE FUNCTIONING OFINTER- DISCIPLINARY SCHOOL TEAMS (str.43-57)  
Milan Martinović 
Izvorni znanstveni članak
 
SUKOBI I STRATEGIJE NJIHOVA RJEŠAVANJA (str.59-59) hrvatskipdf 239 KB
CONFLICTS AND STRATEGIES FOR SOLUTION (str.65-65)  
Nina Pečnik 
Pregledni rad
 
PSIHOSOCIJALNA PRILAGODBA NA PROGONSTVO U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI(str.67-78) hrvatskipdf 394 KB
PSYCHOSOCIAL ADAPTATION TO EXILE IN LATER AGE (str.67-78)  
Marina Ajduković 
Izvorni znanstveni članak
 
PROBLEMI UDOMITELJSKIH OBITELJI I POTEŠKOĆE DJECE-PROGNANIKA (str.79-91) hrvatski pdf 395 KB
PROBLEMS OF FAMILIES PROVIDING SHEFTER AND DIFFICUETIES OF REFUGEE CHILDREN (str.79-91)  
Ivan Magdalenić, Josip Janković 
Izvorni znanstveni članak
 
PSIHIČKE TEŠKOĆE PROGNANE DJECE SMJEŠTENE U OBITELJI (str.93-101) hrvatski pdf 324 KB
PSYCHIC DIFFICULTIES OF REFUGEE CHILDREN PLACED IN FAMILIES PROVIDING SHELTER ("FOSTER” FAMILIES) (str.93-101)  
Josip Janković, Ivan Magdalenić 
Izvorni znanstveni članak
 
OBITELJSKI SUSTAVI PROGNANIKA U SUOČAVANJU SA STRESOM (str.103-111) hrvatski pdf 351 KB
REFUGEE FAMILY STRUCTURES FACED WITH STRESS SITUATIONS (str.103-111)  
Josip Janković 
Izvorni znanstveni članak
 
EVALUACIJA AKTUALNE PROFESIONALNE PRAKSE SOCIJALNIH RADNIKA REPUBLIKE HRVATSKE (str.113-122) hrvatski pdf 355 KB
(str.113-122)  
Aleksandar Halmi, Milan Martinović 
Stručni rad
 
PRIMJENA NEKIH METODA GRUPNOG RADA U ZBRINJAVANJU PROGNANIH VUKOVARACA (str.123-129) hrvatski pdf 212 KB
(str.123-129)  
Vlasta Gessner 
Stručni rad
 
UPOTREBA INTERAKCIJSKIH IGARA U PREVENTIVNOM RADU (str.131-136) hrvatski pdf 204 KB
(str.131-136)  
Kristina Čiček 
Stručni rad
 
PRIMJENA VRIJEDNOSTI SOCIJALNOG RADA U IZOBRAZBI SOCIJALNIH RADNIKA(str.137-143) hrvatski pdf 267 KB
(str.137-143)  
Ksenija Napan 
Ostalo
 
NJEMAČKI SUSTAV OBRAZOVANJA SOCIJALNIH RADNIKA (str.145-157) hrvatski pdf 466 KB
(str.145-157)  
Nino Žganec 
Ostalo
 
PRVA SKUPŠTINA HRVATSKE UDRUGE SOCIJAUNIH RADNIKA (str.159-167) hrvatskipdf 338 KB
(str.159-167)  
Josip Globočnik 
Ostalo
 
Nekorištenje socijalnih prestracija u Europi (str.169-183) hrvatski pdf 571 KB
(str.169-183)  
Wim van Oorschot 
Ostalo
 
Kamo ide obrzaovanje za socijalni rad? (str.185-186) hrvatski pdf 50 KB
Marina Ajduković 
Recenzija, Prikaz
 
International social work (str.187-188) hrvatski pdf 50 KB
Ksenija Napan 
Recenzija, Prikaz
 
W. KEMPLER: NAČELA OBITELJSKE GEŠTALT- TERAPIJE (str.189-190) hrvatskipdf 51 KB
Marina Ajduković 
Recenzija, Prikaz
 
E. Engelke - Soziale Arbeit Als Wissenschaft - Eine Orientirung (str.191-193) hrvatski pdf 89 KB
Nino Žganec 
Recenzija, Prikaz
 
Diplomirani studenti 1991-1994. (str.194-198) hrvatski pdf 135 KB
Ivan Magdalenić 
Recenzija, Prikaz