Ljetopis socijalnog rada, Vol.26 No.2

Datum izdavanja: listopad 2019.

Objavljen na Hrčku: 23. 10. 2019.
 
Sažeci i puni tekstovi radova iz ovog broja dostupni su na portalu znanstvenih časopisa HRČAK, putem poveznica na ovoj stranici.
 
SadržajPuni tekst
KONCEPTUALNI PRISTUPI POZITIVNOM RAZVOJU ADOLESCENATA (str.155-184) hrvatski pdf 431 KB
CONCEPTUAL APPROACHES TO POSITIVE DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS (str.155-184)  
Miranda Novak, Martina Ferić, Valentina Kranželić, Josipa Mihić
Pregledni rad
 
NEPOVOLJNI DOGAĐAJI U DJETINJSTVU I NJIHOVA POVEZANOST SA PSIHOSOCIJALNIM ASPEKTIMA ŽIVOTA POJEDINCA U ODRASLOJ DOBI (str.185-211) hrvatski pdf 423 KB
ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES AND THEIR RELATION TO PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF ADULT INDIVIDUALS (str.185-211)  
Petra Šimčić, Mirela Šentija Knežević, Romana Galić
Pregledni rad
 
PSIHOSOCIJALNI ASPEKTI GRANIČNOG POREMEĆAJA LIČNOSTI (str.213-234) hrvatski pdf 378 KB
PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF BORDERLINE PERSONALITY DISORDER (str.213-234)  
Ivana Maljuna, Draženka Ostojić, Tihana Jendričko
Pregledni rad
 
ISTRAŽIVANJE MENTALNOG ZDRAVLJA I DUHOVNOG OPORAVKA STRUČNJAKA PO ISKUSTVU: RASPRAVA O JEDINSTVENOM DOPRINOSU SOCIJALNIH RADNIKA U PODRŠCI NA TOM PUTU (str.235-256) hrvatski pdf 369 KB
EXPLORING THE MENTAL HEALTH AND SPIRITUAL RECOVERY OF AN EXPERT-BY-EXPERIENCE: A DISCUSSION OF THE UNIQUE CONTRIBUTION SOCIAL WORKERS CAN MAKE TO SUPPORT THIS JOURNEY (str.235-256)  
Joanna Fox, Petra Videmšek
Ostalo
 
OČEKIVANJA O FILIJALNOJ BRIZI U STARIJOJ DOBI IZ PERSPEKTIVE ODRASLE DJECE I RODITELJA (str.257-279) hrvatski pdf 382 KB
FILIAL CAREGIVING EXPECTATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF ADULT CHILDREN AND PARENTS (str.257-279)  
Katarina Banov, Sanja Smojver-Ažić
Izvorni znanstveni članak
 
UVOĐENJE KONCEPTA »DRUŠTVENO KORISNOG UČENJA« U VISOKOOBRAZOVNI SUSTAV CRNE GORE (str.281-290)  
INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF »SERVICE LEARNING« IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN MONTENEGRO – PRACTICE AND CHALLENGES (str.281-290) engleski pdf 309 KB
Anđela Jakšić- Stojanović
Stručni rad
 
SEMINAR MEĐUNARODNOG ISTRAŽIVANJA SUBJEKTIVNE DOBROBITI DJECE (str.291-293) hrvatski pdf 227 KB
Linda Rajhvajn Bulat
Recenzija, Prikaz
 
NOVE PERSPEKTIVE, IZAZOVI I PRISTUPI NASILJU MEĐU VRŠNJACIMA (str.295-298) hrvatski pdf 233 KB
Petar Smontara
Recenzija, Prikaz