Poštovane kolegice, poštovani kolege,

sa zadovoljstvom Vas želimo informirati da je časopis Ljetopis socijalnog rada u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika i Hrvatskom udrugom socijalnih radnika otvorio novi vid suradnje kojom se potiče socijalne radnike/radnice i sve ostale stručnjake koji rade u sustavu socijalne skrbi i u drugim srodnim djelatnostima na publiciranje stručnih članaka.

Naš zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti. Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini  časopis u RH koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.

Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci. U suradnji sa Komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.

Iskustva iz prakse su kratki prikazi rada stručnjaka temeljeni na praktičnom radu obima do 1500 riječi.

Stručni članci su radovi koji mogu  obuhvaćati neke od  slijedećih tema:

  • iskustva rada s korisnikom kroz primjenu različitih načina rada i intervencija
  • organizacijska struktura i uvjeti rada u organizaciji/instituciji u sustavu socijalne skrbi (i šire)
  • izazovi nadležnosti pojedine institucije/organizacije u radu s korisnikom – primjeri prakse (zakonske promjene u sustavu socijalne skrbi, osvrt na primjenu izmjena i dopuna zakona i sl.)
  • opis suradnje institucija unutar i izvan sustava, kao i iskustva suradnje različitih stručnih timova
  • prezentiranje projektnih aktivnosti i njihovih rezultata u organizacijama/institucijama u sustavu socijalne skrbi (i šire)
  • iskustva sa stručnih edukacija, simpozija, konferencija, seminara, okruglih stolova te mogućnosti primjene u praksi

 

Detaljne upute autorima za izradu i prijavu rada nalaze se na mrežnoj stranici časopisa Ljetopis socijalnog rada -  Smjernice za autore.

Od veljače 2018. do prosinca 2019. godine časopis je po posjećenosti bio na 16. mjestu od 206. časopisa ukupno s područja društvenih znanosti (http://hrcak.srce.hr).

U bazi WoSCC faktor odjeka (impact factor) za 2019. Iznosio je 0.093

Pokazatelji za bazu SCOPUS:

   • SJR je za 2018. godinu iznosio 0,112
   • SNIP je iznosio za 2018. godinu 0,481
   • Cite score ja za 2018. godinu iznosio 0,27

Ostali metrički pokazatelji za 2018. godinu:

   • H indeks: 7
   • Pokazatelji za Google Scholar, h-5 indeks: 8

Svi zaprimljeni radovi biti će podvrgnuti stručnoj recenziji.

Primjere do sad objavljenih radova možete pronaći na slijedećim linkovima:

Augustin Erdelja (2011). Prilozi daljnjem razvoju sustava socijalne skrbi - Iskustva iz prakse. Ljetopis socijalnog rada, 18 (1), 153-166.

Hajnić, Lj. (2014.) Sindrom otuđenja od roditelja. Ljetopis socijalnog rada, 21 (1), 169-178.

Miljenović, A. (2009). Psihosocijalni pristup i alkoholizam: iskustvo rada u klubovima liječenih alkoholičara. Ljetopis socijalnog rada, 17 (2), 281-294.

Poredoš Lavor, D. (2009). Centar za žene Adela Sisak. Ljetopis socijalnog rada, 16 (1), 153-163.