Ljetopis socijalnog rada


Poštovane kolegice, poštovani kolege,

sa zadovoljstvom Vas želimo informirati da je časopis Ljetopis socijalnog rada u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika i Hrvatskom udrugom socijalnih radnika otvorio novi vid suradnje kojom se potiče socijalne radnike/radnice i sve ostale stručnjake koji rade u sustavu socijalne skrbi i u drugim srodnim djelatnostima na publiciranje stručnih članaka.

Naš zajednički cilj je stručnjacima iz područja socijalnog rada učiniti dostupnim prezentiranje svojih stručnih iskustava široj javnosti. Ovime se ujedno želi doprinijeti promociji prakse socijalnog rada kroz jedini  časopis u RH koji se specifično bavi publiciranjem radova iz ove djelatnosti.

Radovi stručnjaka iz prakse mogu biti kategorizirani kao: iskustva iz prakse i stručni članci. U suradnji sa Komorom socijalnih radnika objavljeni stručni članak ili iskustvo iz prakse će se adekvatno bodovati.

 

Iskustva iz prakse su kratki prikazi rada stručnjaka temeljeni na praktičnom radu obima do 1500 riječi.

 

Stručni članci su radovi koji mogu  obuhvaćati neke od  slijedećih tema:

-          iskustva rada s korisnikom kroz primjenu različitih načina rada i intervencija,

-          organizacijska struktura i uvjeti rada u organizaciji/instituciji u sustavu socijalne skrbi (i šire),

-          izazovi nadležnosti pojedine institucije/organizacije u radu s korisnikom – primjeri prakse (zakonske promjene u sustavu socijalne skrbi, osvrt na primjenu izmjena i dopuna zakona i sl.)

-          opis suradnje institucija unutar i izvan sustava, kao i iskustva suradnje različitih stručnih timova,

-          prezentiranje projektnih aktivnosti i njihovih rezultata u organizacijama/institucijama u sustavu socijalne skrbi (i šire),

-          iskustva sa stručnih edukacija, simpozija, konferencija, seminara, okruglih stolova te mogućnosti primjene u praksi.

 

Detaljne upute autorima za izradu i prijavu rada nalaze se na mrežnoj stranici časopisa Ljetopis socijalnog rada  http://ljsr.pravo.unizg.hr/index.php/ljsr. U cilju razvoja suradnje sa stručnjacima Uredništvo časopisa je imenovalo doc.dr.sc. Gordanu Berc i dr.sc. Marinu Milić Babić za stručnu podršku i vođenje radova pod kategorijom „iskustva iz prakse“ i „stručni članci“. Stoga se zainteresirani autori u fazi pripreme rada za sva pitanja ili dileme mogu obratiti navedenim članicama Uredništva časopisa putem mail adrese: gordana.berc@pravo.hr ili marina.milic.babic@pravo.hr te dobiti odgovore koji će im pomoći u izradi rada. Svi zaprimljeni radovi biti će podvrgnuti stručnoj recenziji.

Primjere do sad objavljenih radova možete pronaći na slijedećim linkovima:

Augustin Erdelja (2011). Prilozi daljnjem razvoju sustava socijalne skrbi - Iskustva iz prakse. Ljetopis socijalnog rada, 18 (1), 153-166.

Hajnić, Lj. (2014.) Sindrom otuđenja od roditelja. Ljetopis socijalnog rada, 21 (1), 169-178.

Miljenović, A. (2009). Psihosocijalni pristup i alkoholizam: iskustvo rada u klubovima liječenih alkoholičara. Ljetopis socijalnog rada, 17 (2), 281-294.

Poredoš Lavor, D. (2009). Centar za žene Adela Sisak. Ljetopis socijalnog rada, 16 (1), 153-163.


O NAMA

Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada problematizira suvremene spoznaje o teoriji i metodologiji te o obrazovanju u području socijalnog rada. Također objavljuje tekstove iz svih područja primjene socijalnog rada te srodnih područja značajnih za razumijevanje i djelotvornije provođenje socijalnih intervencija. Uz izvorne radove, u časopisu se objavljuju i prijevodi odabranih tekstova koji su od posebnog značaja za razumijevanje suvremenog socijalnog rada, informacije, prikazi stručnih skupova te knjiga i časopisa iz polja socijalnih djelatnosti i ostalih društveno-humanističkih znanosti od značaja za socijalni rad.

U 2013. godini časopis je bio na 7. mjestu po posjećenosti društvenih časopisa na portalu Hrčak (Hrčak: Posjećenost časopisa u razdoblju: 01.01.2013. - 31.12.2013., društvene znanosti), a faktor odjeka (IF) za 2012. godinu iznosio je 0,095 (petogodišnji je 0,105) što Ljetopis socijalnog rada pozicionira na visoko 6. mjesto društvenih časopisa u Hrvatskoj prema Journal Citation Reports (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf). Časopis se financira sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstva Socijalne politike i madih.

Ljetopis socijalnog rada vidljiv je u sljedećim međunarodnim bibliografskim bazama:

  1. Social Sciences Citation Index
  2. Sociological Abstract
  3. Social Services Abstract Database
  4. Studies on Women and Gender Abstracts
  5. Directory of Open Acess Journals
  6. SCOPUS
  7. EBSCO
  8. ERIH plus

VODIČ ZA AUTORE

Predajete rad za objavu u Ljetopisu socijalnog rada? Molimo prethodno proučite rubriku O časopisu- Prijave priloga- Smjernice za autore.

UPUTE ZA KORIŠTENJE RADOVA

Sav sadržaj je dostupan besplatno za nekomercijalne svrhe, korisnici mogu kopirati i distribuirati materijal ukoliko je orginalni izvor pravilno naveden.

Časopis je u otvorenom pristupu.