Biblioteka socijalnog rada

REFLEKSIJE O SUPERVIZIJI: MEĐUNARODNA PERSPEKTIVA

Urednica: Marina Ajduković

Autori:

Sonja Žorga (Sovenija) SPECIFIČNOST PROCESA UČENJA U SUPERVIZIJI

Sonja Žorga (Sovenija) KOMPETENCIJE SUPERVIZORA

Siegfried Tatschl (Austrija) REFLEKTIRANJE – KLJUČNA KOMPETENCIJA U SUPERVIZIJI

Lilja Cajvert (Švedska) NESVJESNI PROCESI U SUPERVIZIJI TERAPIJSKOG RADA

Gabi Čačinovič Vogrinčič (Slovenija)SUPERVIZIJA U SOCIJALNOM RADU: SU-STVARANJE SUPERVIZIJE KROZ SURADNI ODNOS

Nada Polovina (Srbija) MODEL ZA ANALIZU SUSTAVA IMPLEMENTACIJE SUPERVIZIJE U SEKTORU OBRAZOVANJA I SOCIJALNE ZAŠTITE DRUŠTVA U TRANZICIJI

Louis van Kessel (Nizozemska) COACHING: PODRUČJE RADA PROFESIONALNIH SUPERVIZORA?

Prevoditeljice: Lidija Arambašić, Kristina Urbanc

Nakladnik: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, i Društvo za psihološku pomoć

Godina izdanja: 2009

211 str., 24 cm

ISBN 978-953-270-040-4

U knjizi su objedinjeni prilozi poznatih stručnjaka iz pet zemlja – Austrije, Nizozemske, Slovenije, Srbije i Švedske – što omogućava hrvatskim stručnjacima bolji uvid u europske perspektive u ovom području. Neki prilozi su namijenjeni prvenstveno supervizorima i njihov cilj je podržati kvalitetu rada supervizora. Dio priloga je namijenjen široj profesionalnoj javnosti i donositeljima odluka kao poticaj razumijevanju supervizije kao procesa cijeloživotnog učenja i načina osiguravanja kvalitete stručnog socijalnog rada.