Biblioteka socijalnog rada

PENOLOGIJA U SOCIJALNOM RADU (I SOCIJALNI RAD U PENOLOGIJI)

Autor: Knežević, Mladen

Nakladnik: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada,

Godina izdanja: 2008

287 str. ; 24 cm

Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu

ISBN 9789539732064