Uređivačka politika

Fokus i područje djelovanja

Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada problematizira suvremene spoznaje o teoriji i metodologiji te o obrazovanju u području socijalnog rada. Također objavljuje tekstove iz svih područja primjene socijalnog rada te srodnih područja značajnih za razumijevanje i djelotvornije provođenje socijalnih intervencija. Uz izvorne radove, u časopisu se objavljuju i prijevodi odabranih tekstova koji su od posebnog značaja za razumijevanje suvremenog socijalnog rada, informacije, prikazi stručnih skupova te knjiga i časopisa iz polja socijalnih djelatnosti i ostalih društveno-humanističkih znanosti od značaja za socijalni rad.

 

Rubrike

Članci

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Provjereno Recenzijski postupak

Iskustva iz prakse

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Prikazi skupova

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Prikazi knjiga

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Prijevodi

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Dokumenti

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak

Osvrti

Provjereno Otvoreno za prijave Provjereno Katalogizirano Neprovjereno Recenzijski postupak
 

Recenzijski postupak

U časopisu Ljetopis socijalnog rada svaki je članak koji je upućen u recenzentski postupak podvrgnut dvostrukoj anonimnoj recenziji. Nakon provedenog postupka recenziranja uredništvo autore obavještava o rezultatima procjene recenzenata. Ukoliko mišljenja recenzentata nisu usklađena, radovi se po potrebi šalju na treću anonimnu recenziju. Upute za recenzente dostupne su na sljedećoj poveznici: http://ljsr.pravo.unizg.hr/dokumenti/recenzenti%20hr%20ZA%20WEb.pdf

 

Relevantnost časopisa

U 2013. godini časopis je bio na 7. mjestu po posjećenosti društvenih časopisa na portalu Hrčak (Hrčak: Posjećenost časopisa u razdoblju: 01.01.2013. - 31.12.2013., društvene znanosti), a faktor odjeka (IF) za 2012. godinu iznosio je 0,095 (petogodišnji je 0,105) što Ljetopis socijalnog rada pozicionira na visoko 6. mjesto društvenih časopisa u Hrvatskoj prema Journal Citation Reports (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf). Časopis se financira sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstva Socijalne politike i madih.

Ljetopis socijalnog rada vidljiv je u sljedećim međunarodnim bibliografskim bazama:

  1. Social Sciences Citation Index
  2. Sociological Abstract
  3. Social Services Abstract Database
  4. Studies on Women and Gender Abstracts
  5. SCOPUS
  6. EBSCO
  7. Cabell´s Directories
  8. ERIH PLUS.